02.09.21 TMI Nyheder

Kursus: Bliv licensbruger af EPD-generator

Kom i gang med at bruge EPD-generator for møbler, når Designindustrien Norge afholder kursus 26. oktober

TMI’s medlemmer har adgang til at bruge en norsk EPD-generator, udviklet af Designindustrien, til at udarbejde EPD’er. En EPD (Environmental Product Declaration) er en miljøvaredeklaration iht. ISO 14025 type 3 standarden, der giver konkrete tal for forskellige miljøparametre som klimaaftryk, energiforbrug og genanvendelse.

Designindustriens EPD-generator er et web-baseret værktøj udviklet af LCA.no specielt til møbelbranchen. For at blive godkendt til at anvende værktøjet skal hver virksomhed have haft mindst to medarbejdere på dette kursus, der godkender dem til at anvende EPD-generatoren, herunder at lægge data om materialer, processer og energiforbrug ind i databasen. Alle data, der lægges ind, godkendes efterfølgende af EPD-Norge.

Kurset består af følgende tre dele:

Del 1
Designindustriens miljø- og kvalitetsarbejde med fokus på EPD
Hvad er en livscyklusanalyse (LCA)?
Hvad er en EPD?
EPD-Norge, krav og procedurer

Del 2
Indlogning og gennemgang af EPD-generatoren
Udarbejdelse af EPD og analyse af resultater

Del 3
Op til tre timers virksomhedsspecifik gennemgang

De to første dele afholdes torsdag d. 26. oktober 2021 på Teams. Del 3 afholdes 2-3 uger efter del 1 og 2. Tidspunktet aftales mellem virksomheden og LCA.no. Inden del 3 har virksomheden mulighed for at arbejde med generatoren og notere spørgsmål, som man kan få besvaret ved den virksomhedsspecifikke gennemgang. Udstedelse af kursusbevis forudsætter, at hver deltagende virksomhed udarbejder en færdig EPD, som godkendes af LCA.no.

Pris:

Kurset koster 4.000 NOK per person og tilmelding sker Designindustrien her. Sidste frist for tilmelding er 15. oktober.

Søren Hinge-Christensen

Søren Hinge-Christensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3558
  • Mobil +45 4025 7767
  • E-mail sohc@di.dk

Relateret indhold