05.01.22 TMI Nyheder

Få tilskud fra ny pulje til udvikling af EPD'er

Bolig- og Planstyrelsen åbnede den 1. januar 2022 for en pulje på 15 mio. kr., så producenter og brancheorganisationer kan søge tilskud til at få udviklet flere EPD'er - Environmental Product Declarations

Puljen giver mulighed for at få dækket op til 50% af udgifterne til udarbejdelsen af EPD'er.

Der kan søges om max. to produktspecifikke EPD’er pr. producent/virksomhed. Der er sat en grænsen på to, for at puljen kan gavne så mange forskellige producenter og produkter som muligt. Yderligere vil der være en maksimal støtte på 150.000 kroner pr. produktspecifik EPD.

Det oprindelige udkast til bekendtgørelsen omfattede ikke tilskud til branche EPD’er. Det påpegede TMI og DI Byggeri i vores høringssvar, og vi kan med glæde konstatere, at vores forslag har fundet plads i den endelige bekendtgørelse. Der vil være en maksimal støtte på 350.000 kroner pr. brancheorganisation. Desværre er vores ønske om tilskud til udvikling af EPD generatorer og opdatering af eksisterende EPD’er ikke blevet imødekommet.

Initiativet må betragtes som værende meget relevant, da der fra januar 2023 bliver indført krav i bygningsreglementet til beregning af klimapåvirkning for nye bygninger. I den forbindelse forventes det, at der opstår en øget efterspørgsel på byggematerialer, der er miljødeklareret i form EPD'er.

For at søge om tilskud fra EPD-puljen skal du sende en ansøgning via ansøgningsportalen, Virk.dk (www.virk.dk), hvor du kan finde ansøgningsskemaet. Log ind med NemId.

Bemærk, at der kan opleves problemer med portalen ved brug af Safari og visse versioner af Explorer.

Søren Hinge-Christensen

Søren Hinge-Christensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3558
  • Mobil +45 4025 7767
  • E-mail sohc@di.dk

Relateret indhold