14.01.22 TMI Nyheder

TMI er nu repræsenteret i Skovrådet

Bedre balance mellem biodiversitet og produktion, fremme af dansk træforsyning og en ny skovplan er på dagsordenen i Skovrådet, hvor træbranchen nu har to repræsentanter

Jørgen Sølvsten Skriver er indstillet af Træ- og Møbelindustrien (TMI) som nyt medlem af Skovrådet. Jørgen Sølvsten Skriver er direktør på savværket Norlund og næstformand i TMI, og han skal sammen med Henrik Skibsted Jakobsen, råtræindkøber hos Junckers Industrier og indstillet af Danske Træindustrier, repræsentere træbranchens interesser i rådet frem til udgangen af 2025. Henrik Skibsted Jakobsen har siddet i Skovrådet fra 2015, og TMI og Danske Træindustrier har nu to pladser i rådet.

Skovrådet er et rådgivende udvalg, der er nedsat af miljøministeren. Skovrådet rådgiver ministeren i skovbrugsfaglige sager, kan udtale sig til ministeren om spørgsmål, der er relevante for skovene, og følger skovenes udvikling. Rådet består af medlemmer, der udnævnes af miljøministeren efter indstilling fra myndigheder, foreninger og organisationer med interesse inden for lovens område.

”Jeg ser frem til at arbejde for at fremme forsyningen af bæredygtigt, dansk træ og for at sikre den nødvendige balance mellem hensyn til biodiversitet og produktion i skovene,” siger Jørgen Sølvsten Skriver, direktør på savværket Norlund.

Skovrådet kom i november 2021 med syv konkrete anbefalinger til, hvordan dansk produktion af træ kan bidrage til den grønne omstilling. Heriblandt anbefalinger om at igangsætte en oplysningskampagne om øget produktion af bæredygtigt træ samt at sætte mål for, hvor meget certificeret bæredygtigt træ, der skal produceres/leveres fra danske skove.

”Regeringen har varslet, at der skal udarbejdes en ny skovplan i 2022, og det er oplagt, at Skovrådets anbefalinger bliver afspejlet i den. Med de seneste års store fokus på udtagning af arealer for biodiversitetshensyn er det tvingende nødvendigt, der samtidigt rettes fokus på en målrettet skovrejsning. Både for at imødekomme klimadagsordenen, men også helt nødvendigt for at sikre den fremtidige råvareforsyningen til de danske træindustrier. Det vil jeg arbejde for,” siger Henrik Skibsted Jakobsen, råtræindkøber hos Junckers Industrier.

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold