05.10.22 TMI Nyheder

Danmark går til valg – Træ- og Møbelindustrien er klar

TMI sætter branchens udfordringer og rammevilkår på den politiske dagsorden i valgkampsperioden og har input til det kommende regeringsgrundlag

Statsminister Mette Frederiksen har udskrevet valg til Folketinget, som skal afholdes 1. november. Træ- og Møbelindustrien er klar til at sætte branchens udfordringer og rammevilkår på den politiske dagsorden i perioden med valgkamp.

 • Vi fremsender input til det kommende regeringsgrundlag, og dermed hvad vi mener, at den kommende regering skal arbejde med.
 • Vi hilser godt valg til miljø- og klimaordførerne med en påmindelse om, at valget skal handle om at sikre forsyningskæderne, så erhvervets arbejde med den grønne omstilling kan fortsætte.
 • Vi vil være aktive med politiske arrangementer, læserbreve og debatindlæg, der synliggør vores branche.
 • Vi vil være aktive på de sociale medier bl.a., når der er partilederrunder at gøre opmærksom på vores industri og det store klima- og erhvervsmæssige potentiale, som den repræsenterer.
TMI’s input til kommende regeringsgrundlag:

Mere certificeret skov til gavn for klimaet og biodiversiteten
Danmark og resten af verdenen står i en klimakrise. Træ er et af vores bedste klimaråstoffer, og er en vigtig løsning på vores klimaudfordring.

Det er derfor et klimaproblem, at Danmarks adgang til bæredygtigt træ er under et massivt pres, bl.a. fordi vi i Danmark i dag kun producerer nok træ til at dække en femtedel af vores eget forbrug. Det tvinger os som samfund til at fravælge klimavenlige produkter til bygninger, boliger og møbler fremstillet i træ.

En ny regering vil derfor i det indeværende Folketingsår fremlægge et forslag til en skovplan indeholdende:

 • Et mål om at øge den danske selvforsyningsgrad af bæredygtigt træ ved at der etableres 125.000 ha ny produktionsskov frem mod 2030 og 250.000 ha frem mod 2040.
 • Et mål om at alle skovarealer over 50 ha skal være dokumenteret bæredygtige senest i 2030. Målet skal udformes og indføres i tæt dialog med private skovejere og vil kræve økonomiske virkemidler og forslag til at understøtte skovejernes incitament til certificering.
 • En justering af målet om urørt skov i statens skove på 75.000 ha, så målet indfases over en væsentlig længere årrække for at understøtte løvtræsproduktionen i statens skove. Den politiske beslutning om at reducere hugsten med 20 pct. i statens skove, der ikke er udlagt til urørt skov, jf. landbrugsaftalen af 4. okt. 2021, skal bortfalde.
 • Et nyt klima-skovpartnerskab, der skal komme med forslag til bl.a. finansiering, fx. ved midler via den grønne fond, nye politiske aftaler samt fra øvrige investorer med interesse i langsigtede investering i grøn omstilling.

Fremme de danske kreative erhverv
Regeringen skal også arbejde for at fremme de danske kreative erhverv ved

 • at sikre rammevilkårene for, at de kan gå forrest ift. bæredygtighedsdagsordenen,
 • at sikre kontinuitet i bevillingerne til markedsføringskonsortiet for de kreative erhverv.
Lærke Flader

Lærke Flader

Branchedirektør

 • Direkte +45 3377 3410
 • Mobil +45 2275 0415
 • E-mail lfla@di.dk

Relateret indhold