27.10.22 TMI Nyheder

TMI: Nye EU-bæredygtighedsregler skal tilpasses små virksomheder

EU’s kommende ecodesign-regler (ESPR) skal passe til branchens mange SMV’er – TMI arbejder nationalt og internationalt på at påvirke udformningen af regelsættet

Små og mellemstore virksomheder skal have en reel mulighed for at kunne efterleve kravene i EU’s kommende regelsæt til Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR).

”Der bør være en vis form for proportionalitet, så kravene står mål med effekten, og kravene bør lanceres sideløbende med adgang til digitale værktøjer, der muliggør, at alle virksomheder kan efterleve kravene,” siger chefkonsulent Søren Hinge-Christensen fra TMI.

TMI er medlem af og sidder i bestyrelsen for den fælles europæiske organisation, European Furniture Industries Confederations (EFIC), der taler branchens sag over for de europæiske institutioner. I den forbindelse er TMI med i en arbejdsgruppe for cirkulær økonomi, hvor der i øjeblikket arbejdes intenst med at kommentere på kommissionens forslag til Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), der er en del af Green Deal-initiativerne. Green Deal er den overordnede køreplan for den grønne omstilling af EU-landenes økonomier.

Når de overordnede rammer for forordningen er på plads, skal der udarbejdes såkaldte retsakter for de forskellige produktgrupper. I første omgang er EU i gang med at lave retsakter for tekstiler, madrasser, dæk, rengøringsmidler, maling og smøremidler. Møbler er med i anden produktgruppe, og det forventes, at retsakterne for møbler ligger klar i 2028.

Arbejdsgruppen for cirkulær økonomi i EFIC har stort fokus på, at forordningen bliver implementeret, så den tager hensyn til, at den store gruppe SMV’er i den europæiske møbelbranche skal kunne opfylde kravene. Sideløbende holder TMI og de andre EFIC-medlemmer møder med relevante politikere både på nationalt og internationalt plan

Søren Hinge-Christensen

Søren Hinge-Christensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3558
  • Mobil +45 4025 7767
  • E-mail sohc@di.dk

Relateret indhold