07.11.22 TMI Nyheder

Ny analyse: Træ- og møbelbranchen kan ikke få nok certificeret træ fra danske skove

Ny undersøgelse viser en høj efterspørgsel efter dokumenteret bæredygtigt træ i den danske træbranche, men adgangen til certificeret træ fra danske skove er begrænset. Det kræver politisk handling at sikre forsyningerne af bæredygtigt træ fra lokale skove, mener TMI

Danske virksomheder i træ- og møbelbranchen efterspørger i stadig højere grad dokumenteret bæredygtigt træ. Op til 70 procent af virksomhederne har oplevet en stigning i deres forbrug af certificeret træ de seneste fem år, og ca. tre ud af fire virksomheder ville gerne købe mere certificeret træ, hvis det var muligt. Men adgangen til certificeret dansk træ er allerede begrænset, og branchen forventer, at den bliver yderligere presset i de kommende år.

Det viser en ny analyse udført af NIRAS for Træ- og Møbelindustrien. Analysen har undersøgt brugen af dokumenteret bæredygtigt træ i den danske træindustris primære (fx savværker) og sekundære (fx møbel-, vindues-, køkken-, inventar- og byggevareproducenter) værdikæde. At træet er dokumenteret bæredygtigt vil sige, at det lever op til standarder for ansvarlig skovdrift mht. både miljø-, sociale- og økonomiske forhold, som er dokumenteret og overvåget via certificeringsordningerne FSC eller PEFC.

I produktionen hos møbel-, køkken- og byggevarevirksomhederne er andelen af certificeret træ helt oppe på 83 procent. Hos savværkerne er andelen for løvtræ på 84 procent, mens andelen for nåletræ er på 57 procent. Branchedirektøren i Træ- og Møbelindustrien, Lærke Flader, glæder sig over den generelt høje andel af dokumenteret bæredygtigt træ hos de danske træforbrugende virksomheder.

”Undersøgelsen viser, at den danske træ- og møbelbranche i den grad leverer på den grønne dagsorden. Virksomhederne medvirker til at skabe klimavenlige produkter og byggerier med træ, som kommer fra ansvarlig og bæredygtig skovdrift,” siger Lærke Flader, branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien.

Brug for mere dansk træ

Virksomhederne beretter om en øget efterspørgsel efter certificeret træ fra deres kunder, og det giver adgang til særligt europæiske markeder at kunne levere certificerede produkter. Derfor er det bekymrende for branchens vækstpotentiale, at det blot er 57 procent af nåletræet i den primære træindustri, der er certificeret. Den relativt lave andel af certificeret nåletræ skyldes, at kun omkring en tredjedel af de danske skove er certificerede.

”Savværkerne, som først og fremmest bruger træ fra lokale danske skove, har sværere ved at skaffe certificeret træ til deres produktion. At andelen alligevel er så høj skyldes, at savværkerne supplerer med importeret råtræ med CO2-udledende transport,” forklarer Lærke Flader, branchedirektør i TMI. Hun fortsætter:

”Danske skove risikerer at spille sig af banen, hvis de ikke kommer gang i med at blive certificeret, og forsyningen af træ vil blive overtaget af udenlandske leverandører, som nemt leverer på efterspørgslen på certificeret træ.”

Mængden af dansk, certificeret træ har været stigende, men da store dele af statsskovene skal konverteres til urørt skov, er der nu udsigt til, at både mængderne af certificeret løvtræ og nåletræ vil falde drastisk. Da særligt statsskovene er certificerede, vil det have stor betydning for mulighederne for at få dansk, certificeret træ, og virksomhederne vil i højere grad være tvunget til at hente træet i udlandet.

”Import af træ medfører længere transport og mere udledning af CO2, og vi har ganske enkelt brug for at få mere certificeret skov i Danmark, hvis vi skal tage del i ansvaret for at løse klimakrisen. Efterspørgslen efter certificeret træ kommer til at stige betragteligt i fremtiden, og der skal både mere skov og mere certificering til,” mener Lærke Flader.

Genåbn politisk aftale om urørt skov

Virksomhederne i branchen deler hendes bekymring, og undersøgelsen viser, at ni ud af ti savværksvirksomheder betragter leverancen af dansk råtræ som truet, mens syv ud af ti virksomheder i møbel-, vindues-, køkken-, inventar- og byggevarebranchen er bekymrede for den fremtidige forsyning af træ.

”Bæredygtigt træ er vores bedste klimaråstof, og derfor er det et klimaproblem, at adgangen til dokumenteret bæredygtigt træ er så presset, som det er. Vores opfordring til nyvalgte politikere på Christiansborg er derfor at genåbne den politiske aftale om urørt skov, og at der tages politisk initiativ til at fremme certificering af hele det danske skovareal,” siger Lærke Flader.

Læs mere

Lærke Flader

Lærke Flader

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3410
  • Mobil +45 2275 0415
  • E-mail lfla@di.dk

Relateret indhold