15.12.22 TMI Nyheder

Nyt regeringsgrundlag har træ og klima på dagordenen

Mere skov, en ambitiøs skovplan og klimafokus i offentlige indkøb er blandt de brancherelevante emner i det nye regeringsgrundlag, som TMI hilser velkomment

Danmark har fået ny regering og med den et nyt regeringsgrundlag. Træ- og Møbelindustrien glæder sig til samarbejdet med den nye regering og specifikt over en række af de områder, som nævnes i regeringsgrundlaget, der har særlig betydning for virksomhederne i træ- og møbelindustrien.

  • Det er positivt, at skovrejsning nu ses som et klimaværktøj, og TMI hilser regeringens planer om at etablere 250.000 ha ny skov velkommen. Hvis skovene skal bidrage til regeringens nye klimamålsætning om klimaneutralitet i 2045, skal de nye skove nødvendigvis etableres inden 2040 (som anbefalet i TMIs politiske udspil til en skovplan).

  • TMI opfordrer til, at etableringen af ny skov skal fortsætte frem mod det langsigtede mål om, at skove skal dække 25 pct. af landarealet. Dette vil være en forudsætning for at nå målet om klimareduktion på 110% i 2050, som er den nye regerings målsætning.

  • Regeringens ambitioner om at etablere en ambitiøs skovplan er positivt. Ambitionen er en forlængelse af den tidligere regerings plan (blot formuleres det nu som en ambitiøs plan). TMI opfordrer til, at der i en ambitiøs skovplan sættes mål for bæredygtig skovdrift i alle danske skove, der kan sikre dokumentation for bæredygtig træforbrug til gavn for branchens virksomheder. Ca. 80% af møbelindustriens indkøb af træ er certificeret træ.

  • TMI hilser ambitionerne for natur og biodiversitet velkommen, men den konkretiseringen af ambitionerne skal hvile på bredt fagligt grundlag, som det fremgår af regeringsgrundlaget, således at der sikres langsigtede løsninger med størst mulig miljø- og natureffekt for de afsatte ressourcer. Vi finder det positivt, at regeringen søger løsninger, der rækker ud over en regeringsperiode.

  • TMI er glad for, at regeringen vil nedbringe klimaaftrykket på de offentlige indkøb og ved opførelse af offentlige bygninger, hvilket understøttes af sektorens indsats på området. TMI appellerer til, at bæredygtighed fremover prioriteres i offentlige udbud som konkurrenceparameter frem for et ensidigt fokus på pris.
Lærke Flader

Lærke Flader

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3410
  • Mobil +45 2275 0415
  • E-mail lfla@di.dk

Relateret indhold