23.03.22 TMI Nyheder

Importeret træ fra Rusland og Belarus overholder ikke EUTR

Store dele af samhandlen mellem EU, Rusland og Belarus er allerede kraftigt reducerede eller helt stoppet

Enten pga. officielle sanktioner rettet imod Rusland og Belarus eller som følge af virksomheders individuelle afstandtagen til den russiske aggression overfor Ukraine.

Hvad angår samhandlen med træ har visse dele være sanktioneret enten af EU eller Rusland. Nu indsnævres mulighederne for træimport imidlertid yderligere.

Det sker efter et netop afholdt møde blandt EU medlemslandenes såkaldte kompetente myndigheder der varetager EU’s tømmerforordning, EUTR. På mødet blev konsekvenserne af den aktuelle krig mellem Rusland og Ukraine og dets indvirkning på EUTR drøftet.

Myndighederne besluttede på mødet en fælles holdning vedr. import af træ fra Rusland og Belarus. Af mødereferatet fremgår som overordnet konklusion:

  • under de nuværende omstændigheder vil det ikke være muligt for virksomheder, der køber træ/tømmerprodukter fra Rusland eller Belarus, at foretage en fuldstændig risikovurdering af ulovlighed eller at mindske den ikke-ubetydelige risiko.

Det betyder, at træ, der stammer fra Rusland og Belarus, ikke overholder EUTR og at det derfor vil være ulovligt at importere træprodukter derfra.
Hvad der må formodes i forvejen at være en meget beskeden samhandel på træområdet er mulighederne for træimport fra Rusland og Belarus nu helt ophørte.

Se evt. mødereferat eller opsummerede uddrag nedenfor:

Særligt vedr. Russisk eksportforbud:

Den 8. marts 2022 vedtog Rusland et forbud mod eksport af visse varer herunder fire HS-koder omhandlende træprodukter. Det drejer sig om varekoderne; 4401 21, 4401 22, 4403 og 4408. Forbuddet gælder indtil 31. december 2022. Som en konsekvens heraf vil produkter importeret fra Rusland, der er omfattet af pågældende eksportforbud, også være ulovlige i relation til EUTR, hvis de markedsføres i EU.

Særligt vedr. træprodukter omfattet af sanktioner mod Belarus:

Den 2. marts 2022 vedtog Rådet sanktioner mod bl.a. træ og træprodukter fra Belarus. De sanktionerede varer, for træprodukter omfattet af HS-kode 44, er derfor helt ulovlige at handle med.

Bemærk at møbler i varekode HS-94 ikke er omfattet af disse restriktioner. Her bliver kravene i EUTR imidlertid relevante.

Særligt vedr. træprodukter ikke omfattet af sanktioner:

I de tilfælde der ikke er omfattet af eksportforbud eller sanktioner, skal virksomhederne nemlig i deres due diligence gennemføre en fuldstændig risikovurdering, og evt. minimere risikoen for ulovligt fældet træ.

Og her vurderer de EUTR-kompetente myndigheder altså, at det under de nuværende omstændigheder ikke vil være muligt (ekstremt besværligt) at udføre en sådan vurdering.

Myndighederne lægger herunder til grund, at det ikke er muligt at gennemføre fysisk inspektion pga. de gældende rejserestriktioner og at de tredjepartsverifikationsordninger (fx FSC og PEFC) som anvendes til at mindske risikoen for import af ulovligt høstet træ særligt fra Rusland og Belarus, i øjeblikket har suspenderet deres drift i begge lande.

Slutteligt understreges det, at det udfordrede samarbejde mellem myndigheder i EU, Rusland og Belarus, samtidig er en udfordring for overholdelse af EUTR.

Baggrund:

EU’s tømmerforordning, EUTR (EU Timber Regulation), trådte i kraft d. 3. marts 2013. Siden da har alle virksomheder, der importerer træ eller træprodukter til EU, skulle etablere en såkaldt due diligence-ordning og dokumentere minimal risiko for at handle med illegalt træ.

Advarsel

Vær ekstra opmærksom på Miljøstyrelsens advarsel mod træ fra Rusland og Belarus. Læs mere her

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold