01.03.22 TMI Nyheder

SKI genudbyder møbeludbuddet 03.13

I efteråret annullerede SKI møbeludbuddet 03.13, da der ikke var nok tilbud, som kunne leve op til aftalens beskrevne krav. Nu er der kommet et genudbud af aftalen

SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) genudbyder nu 03.13 som et udbud med forhandling. Det betyder, at SKI får mulighed for at give tilbudsgiverne konkret feedback på deres tilbud gennem udbudsprocessen, inden det endelige tilbud afleveres. SKI er klar over, at det i første omgang kan gøre udbudsprocessen mere krævende, men det er forventningen, at forhandlingsprocessen vil sikre konditionsmæssige tilbud og dermed højne konkurrencen.

I forbindelse med at udbuddet er overgået til udbud med forhandling, er der foretaget ændringer i udbudsbetingelserne og i tilbudslisten samt mindre justeringer i det øvrige udbudsmateriale. Tilbudsgiverne vil sammen med udbudsmaterialet finde versioner af dokumenterne, hvor ændringerne fremgår med markeringer. SKI har også udarbejdet en oversigt over de foretagne ændringer, så tilbudsgiverne i videst muligt omfang kan genbruge sit tidligere tilbudsmateriale.

Nye tilbudsgivere vil også have mulighed for at byde ind på aftalen.

Tilbudsgivere skal i første omgang anmode om at blive prækvalificeret, hvilket de har 30 dage til, hvorefter udbuddet overgår til selve tilbudsfasen, der giver mulighed for at forhandle konkrete punkter og rette evt. fejl i tilbuddene.

Frist for anmodning om prækvalifikation er den 25. marts 2022 kl. 13:00

Når tilbudsfristen er passeret, vil SKI vurdere de tilbud, som er modtaget. Hvis tilbuddene er kommercielt attraktive, vil SKI indgå rammeaftale. Hvis SKI vurderer, at det vil kunne opnås et bedre resultat gennem forhandling, vil SKI invitere alle tilbudsgivere til forhandling. SKI’s vurdering foretages for hver delaftale for sig.

Den reviderede udbudsbekendtgørelse kan ses på SKI’s udbudssystem ETHICS. Potentielle tilbudsgivere vil få direkte besked, når udbudsmaterialet er tilgængeligt.

Aftalen forventes at træde i kraft i Q3, 2022.


Søren Hinge-Christensen

Søren Hinge-Christensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3558
  • Mobil +45 4025 7767
  • E-mail sohc@di.dk

Relateret indhold