24.03.22 TMI Nyheder

Udpegning af 10 nye naturnationalparker

Så kom udpegningen af de 10 nye naturnationalparker

Der er ikke nogen større overraskelser og de fleste af lokaliteterne rummer biologiske værdier, som helt sikkert er værd at værne om.

Men det ærgrer os, at nogle af udpegningerne bærer tydeligt præg af, at regeringen har haft mere travlt med at leve op til valgløfter om et mere eller mindre tilfældigt antal naturnationalparker end at foretage nogle velovervejede valg. Det kommer på sigt til at være til skade for både biodiversitet, klima og træproduktion.

Fx undrer det os således, at en hedeplantage som Kompedal Plantage er udpeget. Som Naturstyrelsen selv skriver på sin hjemmeside, så er Kompedal Plantage ” En skov ligesom New York” med snorlige veje, der deler plantagen op i kvadratiske områder, med ensartet og ens-aldrende beplantning i hver kvadrat. Plantagen blev anlagt for at hindre sandflugt og sikre tømmerproduktion omkring år 1800. De biologiske værdier er således relativt begrænsede, hvorimod plantagen er en fortrinlig CO2-fanger og leverandør af certificeret kvalitetstømmer, som skal udgøre en vigtig del af den grønne omstilling i dansk byggeri. Denne leverance forsvinder nu og skal findes andre steder i en tid, hvor efterspørgslen på bæredygtigt træ stiger og udbuddet falder blandt andet pga. krigen i Ukraine.

Det kalder på politisk handling for at sikre den nuværende og fremtidige forsyning af bæredygtigt træ til den grønne omstilling herunder til byggeri og møbelproduktion. Dvs. politikerne skal have fuld fokus på at sikre certificering af alle produktionsskove og fuld fart på skovrejsning.

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold