02.05.22 TMI Nyheder

SKI annullerer møbeludbuddet på 03.13

Udbuddet bliver genudbudt i tredje kvartal 2022, og SKI forventes af tilpasse udbuddet til den aktuelle markedssituation

Udbudsmaterialet til genudbuddet af SKI-aftale 03.13 Møbler blev offentliggjort 22. februar 2022. Det var blot få dage, før Rusland invaderede Ukraine, og konflikten har medført store usikkerheder på markedet for møbler, særligt i forhold til forsyning og råvarepriser.

Det fik i første omgang SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) til at forlænge fristen for anmodning om prækvalifikation. TMI og DI Service har gjort SKI opmærksom på de store udfordringer, som potentielle bydende virksomheder har i forhold til prissætning og leverancer som følge af Ukraine-konflikten.

SKI har derfor valgt at annullere det nuværende udbud og genudbyde aftalen igen efter sommerferien. SKI vil i mellemtiden foretage tilpasninger af udbudsmaterialet, så det tager højde for den nye markedssituation.

SKI vil udarbejde en ny tidsplan for udbuddet, og der er forventningen, at en ny aftale vil kunne træde i kraft i løbet af 1. halvår 2023.

TMI følger den videre proces med udbuddet og vil løbende være i kontakt med henholdsvis de involverede virksomheder og SKI.

 

Søren Hinge-Christensen

Søren Hinge-Christensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3558
  • Mobil +45 4025 7767
  • E-mail sohc@di.dk

Relateret indhold