18.05.22 TMI Nyheder

TMI er en del af DI Produktion

Alle medlemmer af TMI er meldt ind i det nye branchefællesskab DI Produktion og får via deres TMI-medlemskab nu adgang til en masse nye medlemsservices

Bestyrelsen i Træ- og Møbelindustrien har besluttet at melde foreningen og alle dens medlemmer ind i det nye branchefællesskab i Dansk Industri, DI Produktion, for de kommende tre år. Dermed er TMI med til at påvirke retningen i det nye branchefællesskab fra begyndelsen, og TMI’s medlemmer får hurtig adgang til de nye services og indsatser. TMI vil blive repræsenteret med en bestyrelsespost i DI Produktions bestyrelse. Foreningen betaler for medlemskabet i de tre år, og det kommer altså ikke til at koste det enkelte medlem noget. Det er en medlemsfordel ved at være med i TMI.

DI Produktion skal i fremtiden repræsentere produktionsvirksomheder på tværs af brancher og løse opgaver af politisk og tværgående karakter ift. små og store produktionsvirksomheder i Danmark. Baggrunden for DI Produktion er et ønske om en samlet stemme for produktionserhvervene i DI, og det er medlemsforeningerne Fremstillingsindustrien, Industriens Arbejdsgivere i Danmark, Industriens Almene Arbejdsgiverforening, Procesindustrien, Emballageindustrien, Plastindustrien og nu også Træ- og Møbelindustrien, der står bag.

Det nye branchefællesskab skal i den politiske interessevaretagelse og medlemsindsatser særligt have fokus på:

  • Grøn omstilling
  • Arbejdskraft i verdensklasse
  • Digitalisering og automatisering

”Det er vigtigt at understrege, at DI Produktion skal ses som et supplement til den branchenære politiske interessevaretagelse og de specifikke medlemsservices, som TMI står for i dag. Begge dele består i fremtiden, og TMI’s status som selvstændig forening er på ingen måde ændret,” siger branchedirektør i TMI, Lærke Flader.

Branchefællesskabet DI Produktion stiftes officielt 23. maj med en generalforsamling og en årsdag, som alle er velkomne til at deltage i. Se programmet og tilmeld dig evt. her

Lærke Flader

Lærke Flader

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3410
  • Mobil +45 2275 0415
  • E-mail lfla@di.dk

Relateret indhold