23.06.22 TMI Nyheder

Fremtidens våben mod ulovligt træ

Phil Guillery fra World Forest ID lagde vejen forbi Træ- og Møbelindustrien, hvor han fortalte om deres arbejde med at udvikle en database med isotop-prøver fra træer, der kan anvendes til at bestemme art og voksested. I mødet deltog både repræsentanter fra træopkøbere, NGO’er og Miljømærkning Danmark

World Forest ID er en non-profit organisation, skabt af US Forest Service, Kew Royal Botanics Gardens, World Resources Institute, FSC International og AgroIsoLab.

Hidtil har World Forest IDs fokus været at samle ind fra de 200 mest truede træarter i verden – primært i troperne, men med Ruslands invasion af Ukraine er der opstået et behov for at kunne bestemme voksested for de 11 mest almindelige europæiske træarter.

World Forest ID er i gang med at indsamle prøver i alle nabolandene til Rusland i Europa (inkl. Belarus og Ukraine) og regner med at have indsamlet og analyseret 4-5000 prøver ved udgangen af oktober. Hvis eksempelvis en opkøber køber birk, som han får at vide er polsk, så kan han for 600 USD få analyseret om det stemmer. Der indsamles særlig mange prøver i Ukraine, da målet er at kunne fastslå om træ stammer fra Øst- eller Vestukraine.

Flere ting taler for, at teknikken vil blive mere og mere udbredt. EU’s afskovningsforordning vil stille krav om sporbarhed til bl.a. sojabønner og palmeolie. Her er det samme teknik, der anvendes og det kan forventes, at det får antallet af laboratorier, der kan foretage disse analyser til at vokse og dermed priserne ned.

Lige nu kan teknikken mest anvendes til at finde de brodne kar. Den kan sammenlignes lidt med en dopingkontrol, hvor opkøbere i deres kontrakt med deres kunder kan skrive, at de vil tage stikprøver på træets oprindelse og alene den viden vil få udbyderne til at holde sig fra ulovligt træ. Men med tiden kan man forestille sig, at teknikken vil kunne erstatte de tunge due diligence procedurer, som virksomhederne i dag skal etablere og vedligeholde.

TMI og de tilstedeværende forhandlere spurgte Miljømærke Danmarks repræsentant, om teknikken kan påvirke Svanemærkets holdning til tropisk træ. Det ville repræsentanten ikke afvise, men modstanden mod tropisk træ stammer ikke fra Danmark, men primært fra Norge. Men mon ikke, at det bliver svært at opretholde modstanden, når nettet af prøver bliver fint nok til, at man kan bestemme træs oprindelse indenfor få kilometer for de mest truede træarter i risikoområder.

Søren Hinge-Christensen

Søren Hinge-Christensen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3558
  • Mobil +45 4025 7767
  • E-mail sohc@di.dk

Relateret indhold