Foto: Colourbox

06.07.22 TMI Nyheder

TMI ønsker alle en god sommer

Her får du en kort status over, hvad der rører sig i TMI's sekretariat og fortsat vil være i fokus efter sommerferien

Kære medlemmer

Siden Ruslands invasion af Ukraine, som har sat turbo på presset på træ og skabt en akut opbremsning, har branchen gjort opmærksom på situationen med træmangel, som træ- og møbelindustrien står i. Vi har haft møder med politikere, myndigheder og senest møde med miljøministeren om forsyningskrisen, og vi har benyttet enhver lejlighed til at være synlige i landsdækkende medier, på de sociale medier, radio og TV mv. Det har bl.a. resulteret i, at der med den brede aftale om etablering af en grøn fond på 53,5 mia. kr. frem mod 2040 er sat fokus på finansiering af skove, samt behovet for at accelerere processen ift. udarbejdelse af en skovplan, der også på kort sigt skal sikre træforsyningen. Samtidig har vi fået sat behovet for at accelerere certificeringen samt etablering af et skovpartnerskab med ministerier, investeringsorganisationer og branchen på dagsordenen, som der skal følges op på efter sommerferien.

Det og meget mere tager vi fat på igen, når vi er tilbage i august med bl.a. tre arrangementer, hvor vi inviterer politikere på skovtur og savværksbesøg på hhv. Sjælland, Fyn og i Jylland, hvor vi vil informere om og diskutere bæredygtig træproduktion og forsyningssikkerhed.

Desuden planlægger vi aktiviteter ift. den forventede forestående valgkamp, hvor vi vil profilere træ- og møbelindustrien, vi vil have et øget fokus på rådgivning og politisk arbejde ift. bæredygtighedskrav og certificeringer, herunder behovet for at standardisere de forskellige ordninger, så vi kan gøre den stigende regulering ift. bæredygtighedskrav og udvidet producentansvar mere simpel og let forståelig. Vi vil have fokus på grøn omstilling, digitalisering og behovet for kvalificeret arbejdskraft, bla. gennem vores medlemskab af DI Produktion, samt promovere Køkken Anke Foreningen og Køkken Garanti Foreningen, som TMI netop er blevet sekretariat for. Vi følger også efter sommerferien den videre proces med møbeludbud og vil løbende være i kontakt med henholdsvis de involverede virksomheder og SKI.

Vi ønsker alle medlemmer en rigtig god sommer.

Lærke Flader

Lærke Flader

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3410
  • Mobil +45 2275 0415
  • E-mail lfla@di.dk

Relateret indhold