09.09.22 TMI Nyheder

EFIC: Dokumentationskravene i Ecodesign skal være rimelige og overskuelige

EU er på vej med nye regler for ecodesign af produkter (ESPR), her kan du se den fælles europæiske møbelorganisations (EFIC) kommentarer til forslaget

TMI er medlem og sidder i bestyrelsen for den fælles europæiske møbelorganisation, European Furniture Industries Confederations (EFIC), der taler branchens sag over for de europæiske institutioner.

EFIC følger EU’s arbejde med implementering af Green Deal-initiativerne tæt. Green Deal er den overordnede køreplan for den grønne omstilling af EU-landenes økonomier.

EU kommissionen er som en led i Green Deal kommet med et forslag til miljøvenligt design for bæredygtige produkter/Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). Forslaget analyseres og gennemgås i denne tid i diverse EU-instanser inkl. Europa-Parlamentet. I den forbindelse har EFIC udarbejdet et høringssvar på den samlede europæiske møbelindustris vegne. TMI samarbejder med EFIC med henblik på at kontakte relevante europaparlamentarikere for at øge deres interesse for sagen.

EFIC understreger, at branchen byder initiativet velkomment. Organisationens kommentarer kan opsummeres således:

 • Reguleringen bør skrues sammen, så SMV’er kan blive tilbudt vejledning og fleksibilitet på vejen mod en mere cirkulær økonomi.
 • Dokumentationskravene skal være rimelige og overskuelige.
 • Lav én EU-cirkulær økonomi og ikke 27 forskellige.
 • Brug viden opbygget i eksisterende standardiseringsnetværk som Work Group 10 ”Furniture Circularity” under den europæiske standardiserings komité (CEN/TC 207) som basis for implementeringen af ESPR.
 • Promovér anvendelsen af fornybart og genbrugt materiale ved, at anvendelsen af genbrugt materiale ikke har en negativ effekt på produkternes holdbarhed i opgørelsen.
 • Der skal være klare retningslinjer for, hvorledes producentansvaret deles. I en cirkulær økonomi er der ikke kun en primær producent, der bærer hele ansvaret. Der skal findes en retfærdig model for, hvordan ansvaret deles mellem primær producent og dem, der forlænger produktets levetid (istandsættelse, reparation, upcycling etc.).
 • Det digitale produktpas skal forberedes til den kompleksitet, der opstår i cirkulær økonomi, når produkternes levetid forlænges af andre gennem (istandsættelse, reparation, upcycling etc.).
 • Der er behov for yderligere afklaring af, hvorledes eksisterende produkter bliver påvirket af ESPR.
 • EFIC bifalder øget markedsovervågning, der skal sikre, at importerede produkter også mødes med samme krav som de, der er produceret i EU.
 • EFIC efterlyser flere initiativer til tiltag, der stimulerer markedet for istandsættelse og reparation.
Søren Hinge-Christensen

Søren Hinge-Christensen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3558
 • Mobil +45 4025 7767
 • E-mail sohc@di.dk

Relateret indhold