05.07.23 TMI Nyheder

Politisk konsulent til interessevaretagelse af miljø- og klimaindsatser i Træ- og Møbelindustrien

Vil du hjælpe danske træ- og møbelvirksomheder med at blive blandt de mest bæredygtige brancher og politisk skabe de nødvendige rammevilkår for virksomhederne?

Træ- og Møbelindustrien, TMI, er den danske arbejdsgiver- og brancheforening, der samler branchen, understøtter og inspirerer medlemsvirksomhederne via branchenære analyser, rådgivning samt indsamling og formidling af viden til at styrke medlemmernes forretning i ind- og udland. TMI varetager virksomhedernes politiske interesser og er branchens vigtigste talerør.

Kommende krav til dokumentation af bæredygtighed hos virksomheder og deres produkter vil kræve nye kompetencer hos virksomhederne. Den kommende regulering bl.a. i form af Ecodesign-forordningen vil få indflydelse på virksomhedernes valg af design og materialer og dermed have konsekvenser for hele værdikæden. Det bliver udfordrende, men åbner også op for nye forretningsmodeller og muligheder. Vil du være med til at hjælpe den danske træ- og møbelbranche på denne rejse?

Du bliver en del af et stærkt team i TMI og samtidig en del af Danmarks største erhvervsorganisation, DI, ved Rådhuspladsen i København. Du kommer til at samarbejde med kolleger i DI, vores europæiske paraplyorganisation og vores nordiske søsterorganisationer.

Om jobbet

Dit arbejde vil bestå i at påvirke de politiske rammevilkår, der har betydning for branchens vækstvilkår, gennem dialog og møder med politikere, myndigheder, eksperter og naturligvis medlemmerne, udarbejde analyser, der kan understøtte branchens argumenter samt skabe synlighed gennem PR, sociale medier og kampagnearbejde. Den politiske interessevaretagelse vil både foregå i selvstændigt TMI-regi og i samarbejde med kolleger i DI og vores europæiske paraplyorganisation.

Du vil også skulle hjælpe medlemmerne med sparring og rådgivning vedrørende certificering, mærkning og dokumentation i bred forstand, men særligt med fokus på miljøkrav og bæredygtighedskrav. Samtidig vil du skulle være et skridt foran medlemmerne ift. viden om kommende reguleringer, så beslutningstagerne kan påvirkes i tide.

Du vil indgå i enhedens samlede arbejde, og dermed får du også mulighed for at bidrage til politikudvikling inden for andre områder som fx træaffaldshåndtering, fremme af træ i byggeriet og sikre kvalificeret arbejdskraft til branchen, markedsvilkår mv. Vi er et sekretariat, der samarbejder om tingene, og du vil derfor også skulle bidrage til at skrive bestyrelsesmateriale, drive udvalg, afvikle faglige webinarer, workshops, netværksdage og årsdag, samt tage på besøg hos medlemmer.

Dine primære opgaver vil være at
 • påvirke den politiske beslutningsproces i forhold til at sikre gode rammevilkår for branchens virksomheder om de fremtidige bæredygtighedskrav

 • sparring med medlemsvirksomhederne om nuværende og fremtidige bæredygtighedskrav, cirkulære økonomi og miljømærker

 • afholde webinarer, seminarer og workshops om bæredygtighed

 • samarbejde med kolleger på tværs af DI, på tværs af organisationer i træbranchen og vores internationale organisationer om bl.a. udarbejdelse af høringssvar på love og EU-reguleringer

 • have dialog med offentlige indkøbere og organisationer om krav til dokumentation.
Om dig
 • Du har en samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig baggrund med erfaring fra politisk interessevaretagelse og gerne indenfor bæredygtigheds- og miljødagsordenen

 • Du har minimum 5 års erfaring fra en virksomhed eller fra en politisk organisation, herunder interesseorganisation, myndighed eller centraladministrationen

 • Gode analystiske evner

 • Du kan lide at påvirke den politiske beslutningsproces, formulere politiske forslag og arbejde opsøgende med eksterne relationer

 • Du kommunikerer klart både på dansk og engelsk. Det er en fordel, hvis du også kan begå dig sprogligt i Sverige og Norge

 • Du er robust i forhold til at indgå i et set-up med mange medlemmer med forskellige ønsker

 • Du er god til at skabe relationer omkring dig, og du bidrager til, at det er sjovt at gå på arbejde

Om os

Vi er et team på 5 erfarne, kompetente og engagerede kolleger. Vi har egen bestyrelse, der har lagt en strategi, hvor bæredygtighed er højt prioriteret. Vi ser det som en mulighed for at bevæge foreningen og branchen et nyt sted hen, levere konkrete resultater, der gavner hver enkelt virksomhed samt for at styrke medlemmernes fællesskab og foreningen som sådan. Vi står sammen og arbejder sammen – fagligt og socialt.

Interesseret?

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte branchedirektør Lærke Flader på 2275 0415 eller mail lfla@di.dk.

Du sender din ansøgning, CV og eksamenspapirer via ansøgningsknappen her senest 10. august 2023. 

Lærke Flader

Lærke Flader

Branchedirektør

 • Direkte +45 3377 3410
 • Mobil +45 2275 0415
 • E-mail lfla@di.dk

Relateret indhold