11.10.23 TMI Nyheder

Møbelbranchen har bæredygtighed højt på dagsordenen

Danske møbelvirksomheder arbejder seriøst med at blive mindre klimabelastende og mere cirkulære, men branchen mangler klare og ensartede regler for dokumentation, for det er dyrt at satse på den forkerte dokumentationsform, viser en ny undersøgelse fra Træ- og Møbelindustrien

Er sædet på din stol gået i stykker, kan du aflevere den hos møbelproducenten, som reparerer sædet for dig. Dit nye spisebord er lavet af træ, som er FSC-certificeret, så du har garanti for, at det kommer fra en bæredygtigt drevet skov. Og resterne fra produktionen af stolene og bordene bliver brugt til bordplader, skamler eller andre mindre produkter i stedet for at ende som affald.

Den danske møbelbranche har bæredygtighed højt på dagsordenen, og over 80 procent af møbelvirksomhederne arbejder på mange forskellige måder for at gøre deres produkter mere cirkulære og mindre klimabelastende. Det viser en ny undersøgelse foretaget af analysefirmaet Epinion for Træ- og Møbelindustrien.

”Møbelbranchen arbejder seriøst og meget bredt med at nedbringe klimaaftryk og blive mere cirkulær. Branchen påtager sig et stort ansvar, og set i lyset af, at der lige nu hverken er lovgivning eller fælles rammer for, hvordan virksomhederne skal dokumentere produkternes bæredygtighed, så er det meget imponerende, at så mange er godt i gang,” siger Lærke Flader, branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien.

Brug for fælles og ensartede regler nu

Netop manglen på lovgivning eller regler for dokumentation er en af de største udfordringer for virksomhederne. 46 procent af branchen svarer i undersøgelsen, at de ikke dokumenterer bæredygtighed ift. deres produkter, og det er der en god grund til. Der findes en meget bred pallette af miljømærkninger, nationale mærkningsordninger og former for livscyklusdeklarationer, som på hver deres måde dokumenterer bæredygtighed. Hver af dem er en stor investering i både tid og penge for virksomhederne.

”En møbelvirksomhed kan blive bedt om mere end 10 forskellige mærknings- eller certificeringsordninger, afhængigt af kundernes fokus eller land. Det kan en enkelt virksomhed ikke honorere, og det haster med at få fælles, ensartede og gennemførlige regler og standarder for dokumentation. Det vil gøre det nemmere for virksomhederne, skaffe dem en konkurrencefordel og give kunderne et sammenligneligt grundlag for at træffe bæredygtige valg,” siger Lærke Flader.

Dokumentation af bl.a. råvarernes oprindelse, CO2-udledning i forbindelse med transport og produktion samt muligheder for at forlænge produktets levetid vha. reparation er selve kernen i bevægelsen mod at gøre produkter mere bæredygtige.

EU er på vej med et fælles regelsæt i EcoDesign-forordningen, som vil gøre bæredygtige produkter til normen i EU, men standarderne er blot ved at blive formuleret. Mens møbelbranchen venter på EU’s fælles regler, forsætter virksomhederne deres omkostningstunge dokumentationsarbejde; 43 procent af virksomhederne har planer om at blive FSC-certificeret, 30 procent vil bruge det europæiske miljømærke Blomsten, og 17 procent vil gå i gang med at udarbejde miljøvaredeklarationer.

Dyr dokumentation

Møbelproducenten Magnus Olesen er en af de virksomheder, som er godt i gang med at omstille produktionen. Virksomheden er lige nu i et forløb kaldet Klimaklar Produktionsvirksomhed, som vil gøre den i stand til at forstå og beregne egen CO₂-udledning og sætte reduktionsmål. Og så har virksomheden valgt at dokumentere bæredygtigheden på 12 af dens stole og borde med det europæiske miljømærke EU-Blomsten, fordi den har et stort eksportmarked.

”Vi mærker efterspørgsel af bæredygtige produkter og dokumentation særligt i forbindelse med offentlige udbud både i Danmark og internationalt. Men også for større virksomheder, der skal kunne dokumentere deres klimapåvirkning, er det særdeles relevant. Det er dyrt at dokumentere via miljømærker, fordi det både koster arbejdstid og gebyrer, men vi har vurderet, at fordelene på sigt er større end ulemperne, og tror på, at dokumentationen giver os adgang til de offentlige udbud,” siger Nils Knudsen, administrerende direktør for Magnus Olesen. Han tilføjer:

”Det ville have været en stor hjælp for os, hvis der var mere ensartede regler og parametre for, hvordan vi som virksomheder skal dokumentere bæredygtighedstiltag, så det ikke er op til hver enkelt virksomhed at vælge en metode.”

Generelt står klassisk design, materialevalg og fokus på holdbarhed højt på møbelbranchens egen liste over parametre, den gerne vil måles på i forbindelse med bæredygtighed. Hos Magnus Olesen er der blandt andet travlt i produktionen med at sætte 200 træstole i stand, som en kunde købte tilbage i 1998 og nu får sat i stand hos virksomheden.

”Vi har en ordning, hvor vi tager møbler tilbage, der har været i brug i 20 eller 30 år. Træ bliver slebet ned og får ny overfladebehandling, stole får nyt polster på sæderne, og så står møblerne så godt som nye igen. Man kan gøre rigtig meget med sådan en opgradering, og der er træ et fantastisk materiale, fordi det kan holde til det – og faktisk næsten bliver smukkere af det,” mener Nils Knudsen.

Kunderne skal skubbe på

Langt hovedparten af den danske møbelbranche – over 83 procent – har en klar forventning om, at det bliver værdifuldt at arbejde med bæredygtighed i fremtiden, og virksomhederne forventer klare konkurrencemæssige fordele og øget efterspørgsel fra deres kunder. Her og nu oplever blot 60 procent af møbelbranchen, at deres kunder stiller krav om bæredygtighed, og ofte er det store kunder som kommuner eller indkøbere til kontor- og hotelindretninger. Det er de samme typer kunder, som også er konsekvente og vælger leverandører fra, hvis de ikke kan leve op til deres krav.

”De offentlige indkøb er en stor spiller, og de skal skubbe på efterspørgslen af klimavenlige og cirkulære produkter og dokumentation af dem. De har et klart medansvar for, at der er et marked for genbrugsmøbler, kvalitetsmøbler med lang holdbarhed og ikke kun have fokus på et produkts pris,” mener branchedirektør i TMI, Lærke Flader.

 

Metode

Sådan har vi gjort
Epinion har udført undersøgelsen for Træ- og Møbelindustrien. Data er indsamlet via spørgeskema og telefoninterviews, og de 71 besvarelser er indsamlet blandt flere målgrupper for at sikre repræsentativitet på branchekoder i møbelbranchen.


TMI klæder møbelbranchens virksomheder på til at arbejde med bæredygtighed. Vi følger lovgivningsprocessen på nationalt og EU-plan tæt og holder medlemmerne opdaterede. TMI stiller en EPD-generator til rådighed for medlemmer, så de nemmere og billigere kan udarbejde miljøvaredeklarationer/EPD’er, som kan dokumentere et produkts miljøaftryk i hele dets levetid. Og TMI tilbyder en gruppeordning, som gør det nemmer at blive PEFC- og FCS-sporbarhedscertificeret.

Lærke Flader

Lærke Flader

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3410
  • Mobil +45 2275 0415
  • E-mail lfla@di.dk

Relateret indhold