08.02.24 TMI Nyheder

Satser på Træ- og Møbeloverenskomsten pr. 1. marts 2024

1. marts 2024 sker der en række ændringer vedrørende lønforhold og betalingssatser på Træ- og Møbeloverenskomsten. Ændringerne har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor 1. marts indgår

Regulering af minimallønsatsen for timelønsarbejde § 8

De i Træ- og Møbeloverenskomsten § 8 nævnte minimallønssatser for timelønsarbejde pr. time udgør pr. 1. marts 2024:

For voksne arbejdere 136,15 kr.

For arbejdere under 18 år 82,40 kr.

§ 3 Forskudt arbejdstid
Stk. 6 Tillægsbetaling for forskudt arbejdstid

Arbejde på forskudt tid betales med følgende tillæg:

Tillæg 1: Fra kl. 18.00 til kl. 22.00: 38,60 kr.

Tillæg 2: Fra kl. 22.00 til kl. 06.00: 44,05 kr.

Tillæg 3: Påbegyndes den forskudte arbejdstid kl. 24.00 eller derefter, betales indtil kl. 06.00 følgende tillæg: 57,20 kr.

§ 7 Skifteholdsarbejde
Stk. 6 Tillægsbetaling for skifteholdsarbejde

Tillæg 1: 47,05 kr.
Tillæg 2: 100,80 kr.
Tillæg 3: 101,15 kr.
Tillæg 4: 31,70 kr.
Tillæg 5: 252,35 kr.

§ 37 Fritvalg

Fritvalgsbidraget stiger fra 7 % til 9 % den 1. marts.

Medarbejdere der ikke får løn på søgnehelligdage får desuden 4 % jf. stk. 3.

Regulering af lønsatser for lærlinge
§ 8, stk. 1 Mindstebetaling

Mindstelønnen for lærlinge såvel under som over 18 år udgør:

0-1 år: pr. uge: 2.878,35 kr. pr. time 77,80 kr.

1-2 år: pr. uge: 3.344,75 kr. pr. time 90,40 kr.

2-3 år: pr. uge: 4.415,30 kr. pr. time 119,35 kr.

3-4 år: pr. uge 5.031,95 kr. pr. time 136,00 kr.

Læs om øvrige satser jf. her

Relateret indhold