21.05.24 TMI Nyheder

Ny rapport: CO2-besparelser og omkostningseffektivitet ved træbyggeri

Øget anvendelse af træ i byggeriet kan bidrage til både væsentlige CO2-reduktioner og til økonomiske besparelser. Det kalder på styrket prioritering af træ i byggeriet, lyder det fra træbranchen.

Det kan godt lade sig gøre at reducere et byggeprojekts klimaaftryk og samtidig høste økonomiske besparelser, viser et nyt studie foretaget af Rambøll. Løsningen ligger i materialevalget, hvor der både er klimamæssige og økonomiske gevinster ved at erstatte mere traditionelle byggematerialer med træbaserede materialer som konstruktionstræ, limtræ, træbeklædning og træfiber- eller papirisolering.

Rapporten beregner og sammenligner henholdsvis livscyklusvurderinger (LCA) og skyggeprisberegninger for seks forskellige byggecases, herunder et enfamilieshus, en etageejendom, en produktionshal, et kontorbyggeri, en rækkehusbebyggelse og en børneinstitution. Og der er ifølge beregningerne reduktioner på mellem 12 og 39 procent CO2-ækvivalenter på tværs af de seks casebyggerier, mens man i fire ud af de seks cases faktisk kan spare penge ved at anvende træ fremfor mere konventionelle byggematerialer.

"Omkostningseffektiviteten afhænger af flere faktorer, og vi har stadig brug for flere cases til at kunne sige, om udskiftning til træbaserede byggematerialer generelt vil lede til økonomiske besparelser. Analysen viser dog en entydig CO2-besparelse, når bygningsdele udskiftes til træ. Det bør medføre, at vi kigger på en styrket prioritering af træ i byggeriet, og at vi fjerner de reguleringsmæssige barrierer, der bremser en øget konvertering mod mere træbaseret byggeri", siger Simon Auken Beck, der er chefkonsulent hos Træ- og Møbelindustrien.

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold