03.07.24 TMI Nyheder

Producentansvar for emballage

41.000 virksomheder skal registrere sig - din virksomhed kan være blandt dem.

Mikrovirksomheder – under 10 ansatte og under 15 mio. kr. i omsætning vil i de fleste tilfælde være undtaget – medmindre du importerer emballage (tom eller fyldt).
Hvis din virksomhed producerer sin egen emballage eller har eget navn på den emballage I anvender, vil du som hovedregel være omfattet.
Hvis man kun bruger pap, bliver registreringen nem og betalingen lav. Derfor bestræber mange virksomheder sig på at udfase plastikemballage.

Når du det ikke inden 31. august 2024, risikerer du at ifalde skærpet affaldstilsyn.

Registreringen skal ske i Producentansvarsregistret, medmindre. du vælger den noget nemmere og billigere løsning – nemlig kollektivordningen VANA Om producentansvaret for emballage | Vana , som DI har været med til at stifte. VANA kan også hjælpe dig med:

  • at afklare om du er omfattet af producentansvaret for emballage
  • at opfylde andre EU-landes regler for udvidet producentansvar for emballage (hvis du eksporterer til andre EU-lande)
Mads P. Gede

Mads P. Gede

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0209
  • Mobil +45 2460 0522
  • E-mail mge@di.dk

Relateret indhold