TMI

Politiske fokusområder

TMI arbejder – også sammen med Dansk Industri – på at varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser. Her får du overblik over de vigtigste politiske fokusområder.

Virksomhederne skal have adgang til bæredygtige ressourcer

For mange virksomheder er adgangen til træ vigtig. Skovene er en afgørende ressource for virksomhederne. TMI arbejder for:

 • At skovenes areal løbende bliver udvidet
 • At skovene ved siden af hensynet til biodiversitet og oplevelser også skal levere bæredygtigt træ til virksomhederne

Brugen af træ som en bæredygtig ressource skal øges

Træ er en fornybar ressource, som har et positivt klimaaftryk. TMI arbejder for:

 • At kendskabet til træs positive egenskaber bliver udbredt
 • At sikre bedre rammer for anvendelse af træ i byggeriet

Beskyttelse af designrettigheder skal sikres

Virksomhederne bliver i mange situationer udsat for krænkelser af deres designrettigheder. Det påvirker virksomhedernes bundlinje og undergraver produkternes image. TMI arbejder for:

 • At der på europæisk plan sikres en ensartet regulering af designrettigheder
 • At der på dansk plan sker en effektiv håndhævelse af reglerne for designbeskyttelse

Miljø og bæredygtighed er afgørende for verden og for virksomhederne

Både myndigheders og forbrugeres fokus på miljø og bæredygtighed er stigende. Virksomhederne er generelt opmærksomme på, at hensyn til dette både er et krav til den fremtidige afsætning, til branding af virksomhederne, og er et konkret bidrag til en mere bæredygtig verden. TMI arbejder for:

 • At regulering af bæredygtighed og miljø i videst muligt omfang sker på et fælles europæisk plan, og at niveauerne er ambitiøse
 • At nationale ordninger i videst muligt omfang bliver undgået
 • At private certificerings- og mærkningsordninger bliver ligestillet i forbindelse med leverancer til offentlige myndigheder

Kvaliteten af offentlige udbud skal øges

Det offentlige er en vigtig kunde for mange virksomheder. Kvaliteten af de offentlige udbud er derfor meget vigtig. TMI arbejder for:

 • At der sker en så stor grad af virksomhedsdialog forud for udbud som muligt
 • At kravene i udbudsmaterialet bliver præcise og verificerbare og alene omfatter krav, der i praksis anvendes
 • At transaktionsomkostningerne og leveringsbetingelser ligger på et rimeligt niveau

Dygtige medarbejdere er afgørende

Virksomhedernes vækst og udvikling er afhængig af, at der er dygtige medarbejdere på alle niveauer – fra dygtige ufaglærte og faglærte til designere og teknikere. TMI arbejder for:

 • At flere vælger uddannelse, der retter sig med træ- og møbelvirksomheder
 • At de ansattes muligheder for at dygtiggøre sig igennem arbejdslivet bliver så gode som muligt
 • At uddannelserne udvikles og fornyes i takt med virksomhedernes behov

Det skal være nemt at drive virksomhed

Virksomhederne omfattes af stadig flere regler i forbindelse med deres driften. Det gælder bl.a. på det ansættelsesretlige område, miljø- og arbejdsmiljøområdet og på afsætningsområdet. Det er vigtigt – ikke mindst for de mange mindre og mellemstore virksomheder – at der er adgang til viden og råd på disse områder. TMI arbejder for:

 • At sikre konkret rådgivning af høj kvalitet til virksomhederne om ansættelsesret, om uddannelse og om miljø samt arbejdsmiljø
 • At levere netværk og medlemsarrangementer, der understøtter virksomhedernes viden og forretningsudvikling

Annette Christensen

Underdirektør

 • Direkte +45 3377 4838
 • Mobil +45 2829 8384
 • E-mail anch@di.dk

Hanne Delfs

Koordinator

 • Direkte +45 3377 3405
 • Mobil +45 5051 9610
 • E-mail hand@di.dk

Charlotte Lennert-Petersen

Chefkonsulent, advokat

Personalejura

 • Direkte +45 3377 3482
 • Mobil +45 2949 4697
 • E-mail clp@di.dk

Henrik Olsen

Chefkonsulent

Personalejura

 • Direkte +45 3377 4884
 • Mobil +45 2245 4876
 • E-mail heol@di.dk

Peter Lykke Fick

Chefkonsulent

Handel og eksport, netværk, forretningsudvikling

 • Direkte +45 3377 3739
 • Mobil +45 5192 2359
 • E-mail plf@di.dk

Didde Rishøj

Chefkonsulent

Kommunikation, netværksdag, projekter

 • Direkte +45 3377 3776
 • Mobil +45 3091 9269
 • E-mail diri@di.dk

Simon Auken Beck

Konsulent

Miljø, produktkrav, standarder og certificering

 • Direkte +45 3377 3411
 • Mobil +45 2671 9651
 • E-mail siab@di.dk

Relateret