TMI

Politiske fokusområder

TMI arbejder – også sammen med Dansk Industri – på at varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser. Her får du overblik over de vigtigste politiske fokusområder.

Bæredygtighed

Bæredygtighed, miljø og klima er et fokusområde for hele branchen, ligesom både kunder og myndigheder efterspørger virksomhedernes bidrag til en mere bæredygtig verden. TMI arbejder for:

 • At medlemsvirksomheder har overblik over og kan leve op til lovkrav inden for bæredygtighed både ved at optimere produktionen og ift. produkter
 • At påvirke tilblivelse af lovkrav inden for bæredygtighed
 • At regulering af bæredygtighed og miljø i videst muligt omfang sker på et fælles europæisk plan

Certificering og mærkning

Dokumentation af bæredygtighed er en uomgængelig del af fremtidens produktion og marked, hvor certificeringer og mærkninger kan sikre, at dokumentationen er sammenlignelig og ensartet. TMI arbejder for:

 • At medlemmer kan levere dokumentation for bæredygtighed nemmest, billigst og mest muligt standardiseret
 • At viden om certificeringer, mærkninger og bæredygtighed er tilgængelig for medlemmerne
 • At sikre træets legitimitet igennem øget anvendelse af dokumenteret bæredygtigt træ

Fremme af træ

Træ er en fornybar ressource, som har et positivt klimaaftryk. For mange virksomheder i branchen er adgangen til træ vigtig for deres produktion, og skovene er derfor en afgørende ressource for virksomhederne. TMI arbejder for:

 • At skovene ved siden af hensynet til biodiversitet og oplevelser også skal levere bæredygtigt træ til virksomhederne
 • At kendskabet til træs positive egenskaber bliver udbredt
 • At øge mængden af træ i byggeriet
 • At synliggøre branchens værdiskabelse

Uddannelse

Virksomhedernes vækst og udvikling er afhængig af, at der er dygtige medarbejdere på alle niveauer – fra dygtige ufaglærte og faglærte til designere og teknikere. TMI arbejder for:

 • At sikre kvalificeret arbejdskraft gennem uddannelse
 • At flere vælger uddannelse, der retter sig med træ- og møbelvirksomheder
 • At de ansattes muligheder for at dygtiggøre sig igennem arbejdslivet bliver så gode som muligt
 • At uddannelserne udvikles og fornyes i takt med virksomhedernes behov

Tæt samarbejde med DI om branchenære temaer

TMI samarbejder tæt med DI om en række branchespecifikke temaer heriblandt:

Beskyttelse af designrettigheder
Virksomhederne bliver i mange situationer udsat for krænkelser af deres designrettigheder. Det påvirker virksomhedernes bundlinje og undergraver produkternes image. DI arbejder derfor bl.a. for, at der på europæisk plan sikres en ensartet regulering af designrettigheder, og at der på dansk plan sker en effektiv håndhævelse af reglerne for designbeskyttelse.

Kvaliteten af offentlige udbud skal øges
Det offentlige er en vigtig kunde for mange virksomheder. Kvaliteten af de offentlige udbud er derfor meget vigtig. DI arbejder bl.a. for, at der sker en så stor grad af virksomhedsdialog forud for udbud som muligt, samt at transaktionsomkostningerne og leveringsbetingelser ligger på et rimeligt niveau.

Lærke Flader

Lærke Flader

Branchedirektør

Hanne Delfs

Hanne Delfs

Koordinator

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

Mads P. Gede

Mads P. Gede

Chefkonsulent

Relateret indhold