Køkken Garantiforeningen/Køkken Anke foreningen

Køkken Anke Foreningen varetager producenters og forhandleres interesser vedrørende forbrugerklager på køkken-, bad- og garderobeområdet via samarbejde med Byggeriets Ankenævn. Køkken Garantiforeningen indestår for, at en kendelse afsagt af Byggeriets Ankenævn bliver efterlevet

Hvis en forbruger køber køkken, bad eller garderobeskabe hos et medlem af Køkken Anke Foreningen, kan forbrugeren i tilfælde af uenighed om, hvorvidt der er mangler ved det leverede, klage til Byggeriets Ankenævn. Byggeriets Ankenævn er et forbrugergodkendt ankenævn.

I tilfælde af, at ankenævnet giver kunden medhold i klagesagen, og forhandleren ikke efterlever kendelsen, kan kunden kontakte Køkken Garantiforeningen. Garantiforeningen sørger herefter for udbedring af manglen eller alternativt betaler det beløb, som skønsmanden har vurderet, at en udbedring vil koste. Foreningen betaler dog maks. op til 50.000 kr. inklusiv moms.

Læs mere om Køkken Anke- og Køkken Garantiforeningen på foreningernes hjemmeside

Foreningerne har sekretariat i Træ- og Møbelindustrien.

Kontakt:
Køkken Garantiforeningen/Køkken Anke Foreningen
c/o Træ- og Møbelindustrien
Hanne Delfs
Tlf: 3377 3405
E-mail: hand@di.dk