Repræsentation i udvalg og fonde

TMI samarbejder bredt med branchens andre organisationer og aktører. TMI er repræsenteret i en række nationale og internationale organisationer og udvalg for at varetage medlemsvirksomhedernes interesser bedst muligt.


Nationale repræsentationer og udvalg

Dansk Standard
Dansk Standard - Danmarks standardiseringsorganisation (ds.dk)

Det faglige udvalg bolig og ortopædi (polsterudvalget)
Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi | Snedkernes Uddannelser (snedkerudd.dk)

Klimaskovfonden
https://www.klimaskovfonden.dk/

Skovrådet
https://skovraadet.dk/

Snedkernes Uddannelser
https://www.snedkerudd.dk/

Træ.dk
https://www.trae.dk/

Træets Uddannelses- og Udviklingsfond (TUUF)
https://tuuf.di.dk/Pages/forsiden.aspx

Træ- og møbelindustriens kompetencefond (TMKF)
https://tmkf.dk/for-virksomheder/

Træfonden
http://www.traefonden.dk/

FSC Danmark (Forest Stewardship Council)
https://dk.fsc.org/dk-dk

Træindustriens uddannelses- og efteruddannelsesudvalg TU/TE.

Flere medlemsvirksomheder sidder repræsenteret i udvalg på de tekniske skoler, som har brancherelevante uddannelser. Det er Roskilde tekniske skole, Skive tekniske skole, Syddansk erhvervsskole (Vejle), Svendborg erhvervsskole og Herningsholms erhvervsskole.                                                                                                                 

Internationale repræsentationer og udvalg

CEI-Bois – The European Confederation of Woodworking Industries
https://www.cei-bois.org/

EFIC – European Furniture Industries Confederation
https://www.efic.eu/

EOS – European Organisation of the Sawmill Industry
https://www.eos-oes.eu/en/topics.php?id=24

FEFPEB – Fédération Européenne des Fabricants de Palettes et Emballages en Bois/The European Federation of Wooden Pallet and Packaging Manufacturers
https://www.fefpeb.eu/

EuroWindoor (europæisk organisation for døre/vinduer i træ)
https://www.eurowindoor.eu/

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification
https://www.pefc.org/

Dansk Industri

DI’ generalforsamling
DI’s hovedbestyrelse
DI’s udvalg for erhvervsuddannelse
DI’s ekspertpanel for immateriel ret
DI’s udvalg for arbejdsmarkedspolitik
DI’s udvalg for små og mellemstore virksomheder (SMV)