TMI

Fysisk arbejdsmiljø

Her finder du viden om sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø, maskinsikkerhed, maskinbetjening og maskinkørekort.

Generel viden om fysisk arbejdsmiljø

På enhver arbejdsplads er det vigtigt at sikre, at arbejdet kan foregå sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. På di.dk finder du al viden om fysisk arbejdsmiljø samt gode råd til det forebyggende arbejde.

Læs alt om fysisk arbejdsmiljø på di.dk

Maskinkørekortet – en uddannelse i arbejdsmiljø og maskinsikkerhed

Savner du eller dine medarbejdere viden om fysisk arbejdsmiljø og maskinsikkerhed? Så kan I have glæde af Maskinkørekortet, som er et gratis online værktøj med nyttig viden for alle med interesse i træ- og møbelindustrien.

I finder Maskinkørekortet på maskinkorekort.dk. Her kan I:

  • finde oplysninger om en række maskiner og værktøjer samt deres funktioner
  • træne jeres viden og gennemføre tests om brugen af forskellige maskiner
  • finde materiale om arbejdsmiljø, maskinsikkerhed og -betjening
  • erhverve et personligt maskinkørekort i kombination med en erhvervsuddannelse, selvvalgt uddannelse eller kursus med VEU-refusion.
Det personlige maskinkørekort

Der er gratis adgang for alle til Maskinkørekortets undervisningsmateriale. Det er kun et krav, at du registrerer dig, hvis du ønsker at tage det personlige maskinkørekort.

Det personlige maskinkørekort er dokumentation på, at indehaveren har bestået teoretiske og praktiske prøver om arbejdsmiljø, maskinsikkerhed og maskinbetjening. Alle kan have glæde af kortet.

Den teoretiske del af prøven tages på hjemmesiden, mens de praktiske prøver tages i forbindelse med en uddannelse eller et kursus.

Selvvalgt uddannelse eller kursus med VEU-refusion

Det personlige maskinkørekort indgår som en obligatorisk del af undervisningen på flere erhvervsskoler og støttes af Snedkernes Uddannelser.

Den enkelte medarbejder kan også vælge et kursus i maskinkørekortet via selvvalgt uddannelse, da Undervisningsministeriet har godkendt et to-dages kursus om maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien, som inddrager maskinkørekortet.

Som virksomhed har I desuden mulighed for at afvikle et kursus for en større gruppe medarbejdere via Voksen Efteruddannelse med VEU-refusion.

Læs mere om Maskinkørekortet

Savner I viden om fysisk arbejdsmiljø og maskinsikkerhed, eller ønsker I at tage et personligt maskinkørekort?

Find flere oplysninger på maskinkorekort.dk

Bemærk

Visse regler er særlige for Træ- og Møbelindustrien, og andre følger den generelle lovgivning på det danske arbejdsmarked.

Kåre Sørensen

Kåre Sørensen

Chefkonsulent

Kontakt Kåre, hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø.

Relateret indhold