TMI

Træ er naturens geniale råstof

Her får du otte gode grunde til at bruge træ. Træ er nemlig naturens geniale råstof og nøglen til en grøn fremtid

 Træ er nøglen til en bæredygtig fremtid
 • Træ er en fornyelig ressource, vokset op på solenergi og luftens kulstof.

 • Træ giver ikke affald, men energi der sparer kul, olie og gas

 • Træ lagrer CO2 og kan erstatte energitunge materialer
 • Træ vokser. Det er en fornyelig ressource. Der kommer mere og mere træ i Danmarks og Europas skove.

Træets kredsløb kan gavne klimaet
 • Træ og alle andre planter er lavet af luftens CO2 og solenergi. Træer og træprodukter gavner derfor klimaet.
 • Træ fjerner CO2 fra luften og lagrer det, indtil træet rådner eller bliver brændt.

 • Uanset om træ rådner eller bliver brændt af, frigives CO2 og solenergi. Når energien udnyttes, fx i en brændeovn eller et kraftværk, kan man spare kul, olie og gas.

 • Man udnytter altså energi og kulstof (C), som allerede er i kredsløb, i stedet for at hente ekstra kulstof op af jorden i form af kul, olie og gas.

Træforbrug er godt for skovene
 • Træ høstes i stort set alle skove i Danmark og Europa. Og det er godt for skovene.
 • Unge træbevoksninger skal tyndes for, at de resterende træer kan vokse sig store.

 • Skovene genplantes, når træer bliver fældet. Skovarealet stiger i Danmark og hele Europa og har gjort det i mange år.

 •  Jo mere træ, der bruges, jo større grundlag er der for at plante ny skov og øge skovarealet.

 • Salg af træ giver skovene en indtægt som øger muligheden for også at fremme skovenes andre værdier, fx et rigt dyre- og planteliv.

Træ kan redde regnskov
 • Certificeret træ kommer fra skove, der kan dokumentere, at skovdriften er bæredygtig. For eksempel at skovene genplantes efter hugst.

 • Der er flere certificeringssystemer for træ, fx FSC og PEFC.

 • På verdensplan falder skovarealet på grund af rydning af tropisk regnskov, ofte ved simpel afbrænding.

 • Regnskove ryddes især på grund af fattigdom. Skov omlægges til landbrugsjord, der kan producere fx kødkvæg, soja og majs.

 • Regnskove kan bevares, hvis de bliver mere værd for lokalbefolkningen end den landbrugsjord, der ellers kunne være på arealet. Det sker, hvis omverdenen køber bæredygtigt produceret træ fra regnskovene.

Træ giver varme
 • Træ leverer en stor del af Danmarks vedvarende energi. Faktisk mere end nogen anden energikilde.

 • Træ har en enestående varmeisolering, når det bruges i byggeri. 15 gange bedre end beton, 400 gange bedre end stål og 1.770 gange bedre end aluminium. 

Træ bygger klimakrisen væk
 • Træ er verdens stærkeste byggemateriale i forhold til vægten. Derfor er højhuse af træ kraftigt på vej frem.

 • Træ er elastisk. Træhuse bliver stående under jordskælv i modsætning til betonhuse.

 • Træ kan brænde, men massivt træ brænder med forudsigelig hastighed og forkuller langsomt, så konstruktionen holdes intakt.

 • Træ er let at bearbejde og let at transportere. Derfor har træet tekniske muligheder, som ingen andre materialer har. Træ kan bruges overalt og til vidt forskellige formål.

 • Træ er levende, og det kan styres Træ er et biologisk materiale og kan derfor nedbrydes af sol, vind, vand og mikroorganismer. Men med de rette forholdsregler kan et træhus holde i mange generationer.

Træ er økonomisk
 • Træ er ofte billigt at bygge med. Moderne træbyggerier, både parcelhuse, fleretagesbygninger og store broer, er ofte yderst konkurrencedygtige på prisen sammenlignet med andre byggematerialer.

 • Konstruktionstiden er ofte væsentligt kortere med træ.

 • Udvidelse af et eksisterende byggeri er ofte billigst med træ.

 • Træ er samfundsøkonomisk langt det bedste materiale, når energiforbrug og CO2-udledning medregnes i den samfundsøkonomiske pris for et byggeri.

Træ er godt for alle sanser
 • Træ er smukt og fås i vidt forskellige farver og åretegninger.

 • Træ føles godt. Det er varmere og blødere mod huden end fx metal, sten og plast.

 • Træ lyder godt. Koncertsale bygges i træ, fordi det giver den bedste akustik. Og blæsere, strygere, guitarer, kontrabasser, klaverer, flygler, orgler, trommer og xylofoner er lavet af træ.

 • Træ lugter godt, især når det er frisk. Og på vidt forskellige måder, alt efter træarten.

 • Træ smager godt, fx når man lagrer vin på egefade.

 • Træ er hygiejnisk.  Det udtørrer og dræber bakterier. Derfor er fx skærebrætter af træ mere hygiejniske end af fx plast og metal.

 • Træ er et levende materiale, der udjævner luftens fugtighed og fjerner følelsen af indelukket luft.

 • Træ er behageligt at gå på. Trægulve fjedrer en smule og er mindre belastende for ryg og ben end fx beton. I mange sportsgrene, fx håndbold, foretrækker spillerne trægulve.

Se relaterede artikler nederst på siden.

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

Kontakt Simon, hvis du har spørgsmål om bæredygtig produktion.

Relateret indhold