TMI

Cirkulær økonomi

Den lineære økonomi forsager et enormt ressourcetab både i Danmark og på global plan. Cirkulær økonomi er en måde at sikre, at vi også fremtiden har adgang til værdifulde ressourcer.

Cirkulær økonomi handler for virksomheder om at drive forretning smartere, så ressourcerne udnyttes bedre ved at gentænke design, produktion, salg og forbrug, så materialer kan indgå i nye produkter, bruges igen, deles eller sælges som en service.

Både i træindustrien og møbelbranchen er der gode eksempler på virksomheder, der arbejder med cirkulære forretningsmodeller, og mange projekter, der indsamler viden, udvikler værktøjer og forsøger at hjælpe virksomhederne i gang.

Cirkulær økonomi i den danske møbelbranche

Læs om status for arbejdet med cirkulær økonomi, find gode eksempler og forretningsmuligheder i rapporten Cirkulær økonomi i den danske møbelbranche, udgivet i december 2018 af innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster.

Hent rapporten hos Lifestyle & Design Cluster

Den Nationale Cirkulær Økonomi Hub

Den Nationale Cirkulær Økonomi Hub vil gøre Danmark til vækstcenter for viden, teknologi og produktion i en bæredygtig europæisk bioøkonomi. Hubben skal formidle cirkulær økonomi i øjenhøjde og igangsætte en fælles indsats, hvor affald anses som en ressource, der kan recirkuleres ind i nye værdikæder, og hvor designprocesser og teknologisk udvikling går hånd i hånd for optimering af forretningsmodeller

Læs mere her om hubben

KATCH_e

Knowledge Alliance on Product-Service Development towards Circular Economy and Sustainability in Higher Education (KATCH_e) er et EU-finansieret projekt. Projektet har til formål at styrke færdigheder og kompetencer inden for produktserviceudvikling i bygge- og møbelbranchen i retning af cirkulær økonomi og bæredygtighed. KATCH_e samler 11 partnere fra fire EU-lande, heriblandt Danmark.

Læs mere om KATCH_e og find gode værktøjer

SØ SMV

Øget Vækst gennem Cirkulære Forretningsmodeller i SMV’er (CØ SMV) er et treårigt projekt, som har til formål at give virksomheder indsigt i cirkulær økonomi og det forretningsmæssige potentiale i cirkulær økonomi. Samt at udvikle en strategi og en plan for at udvikle virksomheder i en cirkulær retning. I projektet er der også mulighed for at få tilskud til investeringer ifm. at realisere cirkulære forretningsmodeller.

Læs mere om SØ SMV hos Lifestyle & Design Cluster

Simon Auken Beck

Konsulent

Kontakt Simon, hvis du har spørgsmål om bæredygtig produktion.

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk