TMI

Lovligt træ

Her finder du viden om import af træ til EU, ulovligt fældet træ, due diligence-ordning, FLEGT-licens, træeksport til USA, Lacey Act, træeksport til Australien og Australian Illegal Logging Prohibition Act.

Import af træ til EU - EUTR og EUDR

Ulovlig tømmerhugst har store konsekvenser mange steder i verden. Hvis din virksomhed importerer træprodukter, som stammer fra ulovligt fældet træ, kan I bl.a. risikere at støtte korruption, ødelæggelse af økosystemer eller tab af værdifuld naturarv i de pågældende lande.

Ulovligt træ defineres i relation til lovene i det land, hvor træet er fældet. Ulovligt fældet træ handles internationalt og kommer både til Europa og sandsynligvis også til Danmark.

For at stoppe import af ulovligt træ skal alle virksomheder, der importerer træ eller træprodukter til EU, have etableret en såkaldt due diligence-ordning. Det har været et krav siden EU’s tømmerforordning EU Timber Regulation (EUTR) trådte i kraft i 2013.

Træ med FLEGT-licens opfylder automatisk EUTR’s krav. Derfor skal du ikke gennemføre yderligere due diligence, når du importerer FLEGT-licenstræ.

Læs mere om EUTR, due diligence og virksomheders ansvar på EUTR.dk

Læs mere om EUTR og bekæmpelse af ulovlig tømmerhugst hos Miljø- og Fødevareministeriet

I 2022 blev der vedtaget en ny afskovningsforordning kaldet EUDR (EU Deforestation Regulation), som ud over træ omfatter flere råvarer som bl.a. soja og palmeolie. Den nye forordning skærper de nuværende regler for træ og kommer til at erstatte EUTR, når forordningen endeligt træder i kraft. Det sker forventeligt ved udgangen af 2024.

Du kan læse mere om EUDR her

FLEGT-licenstræ og partnerlande

Træ med FLEGT-licens opfylder automatisk EUTR’s krav. Derfor skal du ikke gennemføre yderligere due diligence, når du importerer FLEGT-licenstræ.

Når et producentland indgår en frivillig partnerskabsaftale med EU, opnår landet en FLEGT-licens. En partnerskabsaftale kaldes også en VPA (Voluntary Partnership Agreement).

Licensen blåstempler, at træet er lovligt fældet i – eller lovligt importeret til – partnerlandet, før træet er eksporteret til EU.

Muligheden for at indgå frivillige partnerskabsaftaler og opnå licens knytter sig til EU’s FLEGT-handlingsplan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) fra 2003.

Læs mere om FLEGT-licens og partnerlande på EUTR.dk

Træeksport til USA

I USA er det den amerikanske lov Lacey Act, der skal stoppe handel med ulovligt træ. Lacey Act gør det ulovligt at importere, eksportere, transportere, sælge, modtage, erhverve eller købe ethvert planteprodukt høstet, fældet eller handlet i strid med lovene i og uden for USA.

Hvem bærer ansvaret?

Lacey Act dækker hele forsyningskæden. Det vil sige, at ulovlig aktivitet i ethvert led i kæden indebærer, at produktet ikke kan handles lovligt i USA.

Alle parter er lige ansvarlige under Lacey Act – og ikke kun den første part, der placerer produktet på det amerikanske marked.

Hvilke produkter er omfattet af Lacey Act?

Alle træprodukter med ganske få undtagelser. Alle almindelige produkter såsom råtræ, savet træ, krydsfiner, kompositmaterialer, møbler, papirmasse, papir og musikinstrumenter er omfattet.

Lacey Act blev oprindeligt vedtaget i 1900 for at beskytte dyreliv. I 2008 blev loven udvidet til at omfatte planteprodukter, hvilket gjorde den til verdens første forbud mod handel med ulovligt fremstillede træprodukter.

Hvordan virker loven i praksis?

Lacey Act er designet til at være enkel og fleksibel, så den kan tilpasses den enkelte virksomheds behov.

Det er op til den enkelte amerikanske køber at bestemme, hvordan det bedst undgås, at ulovligt tømmer havner på markedet, afhængig af risikoprofilen af det marked virksomheden agerer på.

Hvad er ulovligt træ ifølge Lacey Act?

Lacey Act er faktabaseret, ikke dokumentbaseret. Det betyder, at der ikke er krav om certificering eller verifikation af lovlig oprindelse, men også at der ikke er nogen dokumenter, licenser eller mærker, der accepteres som endeligt bevis på lovlighed.

Under Lacey Act er det til forskel fra EU’s tømmerforordning, EUTR, ikke lovpligtigt at have et due diligence-system. Men i praksis minder de tiltag, der skal træffes for at undgå ulovligt træ, om EUTR’s due diligence-ordning.

Hvad indebærer Lacey Act i øvrigt?

Loven har tre komponenter: 

 1. Et forbud mod ulovlig handel med træprodukter i USA, uanset om produkterne kommer fra USA eller er importerede.
 2. Et krav om at indgive importdeklaration på visse træprodukter med oplysning om oprindelsesland, art, mængde og værdi.
 3. Straf for overtrædelse af loven, hvilket kan omfatte fængselsstraf. De strengeste straffe tildeles ved bevidst handel med ulovlige produkter. Straffen for ubevidst overtrædelse afhænger af, om virksomheden eller personen har gjort alt, hvad de kunne, for kun at købe lovlige produkter, såkaldt ”due care”.

Læs mere om Lacey Act hos The Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)

Træeksport til Australien

I Australien er det loven Australian Illegal Logging Prohibition Act, der forbyder handel med ulovligt fældet træ på linje med EUTR i EU og Lacey Act i USA.

Loven gør det strafbart at handle med træ-, papir- og papirmasseprodukter, som stammer fra ulovligt træ.Virksomheder skal gennemføre en due diligence-proces for at minimere risikoen for at handle med ulovligt fældet træ.

Hvad er ulovligt træ ifølge den australske lov?

Ulovligt træ er, ifølge den australske lov, træ fældet i strid med lovgivningen i oprindelseslandet. Herunder Australien såvel som andre oprindelseslande.

Hvilke krav er der til virksomheders due diligence?

Due diligence-processen kræver, at virksomheder har et system, der dokumenterer, hvordan lovens krav er opfyldt. Virksomheder skal indsamle følgende oplysninger om de produkter, der importeres, og deres forsyningskæde:

 • Type og handelsnavn på det importerede træprodukt
 • Mængden (i volumen, vægt eller antal enheder)
 • Landet, hvor træproduktet er fremstillet
 • Landet, region og distrikt, hvor træet er høstet
 • Træart (almindeligt eller videnskabeligt)
 • Info om leverandør, herunder navn, adresse og virksomhedsnummer (CVR)
 • Faktura
 • Andre materialer eller dokumenter, der kan dokumentere træets lovlighed   

Derudover skal virksomheder vurdere risikoen for, at træet eller træfiberen i importerede produkter er ulovligt fældet. Risikoen skal vurderes på en af disse måder:

Virksomheden skal minimere eventuelle risici (hvor risikoen ikke allerede er lav) samt opbevare en skriftlig rapport over den gennemførte due diligence-proces.

Ved hver import til Australien skal importøren desuden afgive en erklæring om, hvorvidt due diligence-kravene er overholdt.

Den australske lovgivning er sammensat af selve loven (Illegal Logging Prohibition Act 2012 (the Act)) med tilhørende forordning (Illegal Logging Prohibition Regulation 2012 (the Regulation)).

Find liste over omfattede træprodukter hos de australske myndigheder

Læs mere om kravene for importører hos de australske myndigheder

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

Kontakt Simon, hvis du har spørgsmål om bæredygtig produktion.

Relateret indhold