TMI

Offentlige indkøb af træ

Når statslige institutioner i Danmark køber papir, byggematerialer, møbler og andre trævarer, er de forpligtede til at kræve, at produkterne er baseret på bæredygtigt træ.

Reglerne for statens indkøb omfatter træ fra alle oprindelseslande og gælder ikke indkøb af træ til energifremstilling.

Hvad er bæredygtigt træ, og hvordan dokumenteres det?

I en vejledning fra Miljøstyrelsen er bæredygtigt træ defineret som træ fra bæredygtigt forvaltede skove, genbrugstræ og – inden for nærmere fastlagte rammer – lovligt fældet træ.

Vejledningen peger bl.a. på FSC- og PEFC-certificeret træ som mulig dokumentation for opfyldelse af kravet om bæredygtigt træ. Men det er ikke et krav at bruge disse mærkningsordninger som dokumentation.

Vejledningen henvender sig til alle offentlige institutioner, men private virksomheder kan også bruge den, når de køber ind.

Reglerne om bæredygtigt træ i offentlige indkøb udspringer af regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb fra 2013 og er udmøntet i et cirkulære samt vejledningen fra Miljøstyrelsen.

Andre landes regler for indkøb af træ 

Flere andre lande i EU har også regler for offentlige indkøb af træ. Det gælder f.eks. Frankrig, Holland, Tyskland og Belgien.

Fælles for reglerne er, at træ som minimum skal være lovligt produceret og helst også bæredygtigt. Målet er at bidrage til en bæredygtig forvaltning af verdens skove ved at udnytte den offentlige sektors købekraft til at skabe et marked for verificeret lovligt og bæredygtigt træ.

Find mere viden om offentlige indkøb af træ, og læs cirkulære og vejledning hos Miljøstyrelsen

Regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb lancerer nye initiativer på udbudsområdet (kfst.dk)

VILBT BG FAKTA ark - om erfaringer i andre EU-lande rev3 (naturstyrelsen.dk)

Se reltaterede artikler nederst på siden
Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

Kontakt Simon, hvis du har spørgsmål om bæredygtig produktion.

Relateret indhold