TMI

Miljø, energi og klima

Her finder du viden om miljøguide, overholdelse af miljøregler, miljøtilsyn, grøn omstilling, miljømærker, miljøledelse, miljøgodkendelse, grønne indkøb, værktøjer til cirkulær økonomi, energiaftalen, energiomkostninger, energiafgifter, energieffektivisering, forsyning, EUs kemilovgivning REACH og CLP-forordningen.

Miljøguide til træ- og møbelindustrien

Hvordan sikrer I, at virksomheden overholder miljøreglerne? Hvad tjekker myndighederne, og hvordan forbereder I jer til miljøtilsynet?

TMI og Miljøstyrelsen har lavet en miljøguide til virksomheder i træ- og møbelindustrien. I guiden finder du viden om, hvad myndighederne tjekker hos jer under miljøtilsynet, og hvad I kan gøre for at minimere virksomhedens påvirkning af miljøet.

Det er typisk udsugning, overfladebehandling, spild og oplagring af kemikalier, affaldshåndtering samt støj, der kan påvirke miljøet hos virksomheder i træ- og møbelindustrien.

Miljøguiden henvender sig primært til virksomheder, men kommunale medarbejdere kan også bruge den i miljøtilsynet.

Læs miljøguiden: Branchevejledning til træ- og møbelindustri

Få en grønnere forretning

Ambitionerne for grøn omstilling går for tiden en vej - og det er op. Måske du har uudnyttede forretningspotentialer? Få hjælp til miljømærker, miljøledelse, grønne indkøb og værtøjer til cirkulær økonomi.

Læs om grøn forretning på di.dk

Energiaftalen

Regeringen og et enigt Folketing vedtog den 29. juni 2018 en ny energiaftale for perioden 2020-2024. Med aftalen er et samlet Folketing blevet enige om at gennemføre et kursskifte i dansk energipolitik, hvor markedet og teknologiudviklingen i højere grad skal benyttes til at drive den grønne omstilling.

Læs om energiaftalen på di.dk

Energiomkostninger

Danske energiafgifter kan udgøre en betydelig del af danske virksomheders energiomkostninger. Dansk Industri arbejder for, at energiafgifterne skal ned på et niveau, der kan begrundes klimamæssigt og konkurrencemæssigt.

Læs om energiomkostninger på di.dk

Energieffektivisering

Dansk Industri vejleder din virksomhed om regler og muligheder for at skabe en grønnere profil og spare penge gennem øget energieffektivisering.

Læs om energieffektivisering på di.dk

Forsyning

Virksomheder skal overholde en række regler på forsyningsområdet. Dansk Industri giver jer et overblik over reglerne for affald, spildevand, el, gas og varme.

Læs om forsyning på di.dk

Kemi

Næsten alle virksomheder skal i dag forholde sig til kemi på den ene eller anden måde. Dansk Industri rådgiver bl.a. om EU's kemilovgivning REACH samt CLP-forordningen.

Læs om kemi på di.dk

Miljøgodkendelse og tilsyn

Danske virksomheder er omfattet af individuelle krav om miljøgodkendelser, som skal sikre, at virksomhederne bliver etableret og drevet i respekt for mennesker, dyr og planter i omgivelserne.

Dansk Industri vejleder virksomheder i miljøgodkendelse, tilsyn fra myndighederne samt planloven.

Læs om miljøgodkendelse, tilsyn og planloven på di.dk

Bemærk

Visse regler er særlige for Træ- og Møbelindustrien, og andre følger den generelle lovgivning på det danske arbejdsmarked.

Simon Auken Beck

Konsulent

Kontakt Simon, hvis du har spørgsmål om bæredygtig produktion.

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk