FAQ: Reduktion af arbejdstid i Træ- og Møbeloverenskomsten

Hvad handler den nye bestemmelse om?

Overenskomsten indeholder regler om arbejdstid og søgnehelligdage.

For medarbejdere omfattet af Træ- og Møbeloverenskomsten skal arbejdstiden reduceres, når en søgnehelligdag, feriedag eller overenskomstmæssig fridag falder på en af ugens fem første hverdage.

Der er allerede i Træ- og Møbeloverenskomsten mulighed for på forhånd at bruge overenskomstens regler til at ændre arbejdstiden eller indgå en lokalaftale, der behandler reduktionen af arbejdstiden.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne er det blevet nemmere at håndtere reduktionen af arbejdstid.

Hvornår skal arbejdstiden reduceres?

Efter Træ- og Møbeloverenskomsten skal arbejdstiden reduceres forholdsmæssigt med 1/5 af medarbejderens ugentlige arbejdstid, når en søgnehelligdag, feriedag eller overenskomstmæssig fridag falder på en af ugens fem første hverdage.

Hvordan skal arbejdstiden reduceres for skifteholdsarbejdere?

For skifteholdsmedarbejdere skal arbejdstiden reduceres, når søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage falder på en af ugens første fem dage.

For skifteholdsmedarbejdere er søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage ikke sikrede fridage, så skifteholdsarbejdere kan godt arbejde på dagene.

Hvis man arbejder på en søgnehelligdag eller overenskomstmæssig fridag, skal man dog have en erstatningsfridag på et andet tidspunkt.

Hvad er udfordringen med reduktion af arbejdstiden?

Arbejdstiden skal reduceres med 1/5, når der er søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage og feriedage på ugens fem første dage.

Hvis arbejdsdagene ikke er placeret på ugens fem første dage, eller hvis arbejdsdagene ikke er lige lange, vil der opstå en forskel i den gældende arbejdstid og den præsterede arbejdstid.

Medarbejderne vil derfor enten have arbejdet flere eller færre timer end overenskomstens arbejdstid.

Hvad kan vi gøre, hvis der er en difference i arbejdstiden?

Hvis der er en difference i arbejdstiden på grund af reduktion i arbejdstiden, kan I placere timerne på andre arbejdsdage.

I kan også indgå skriftlig lokalaftale om, at differencen i timer håndteres i en timebank.

Det er herefter op til virksomheden og medarbejderne at aftale rammerne for aftalen.