FAQ: Systematisk overarbejde

Hvad er systematisk overarbejde?

Systematisk overarbejde er en særlig form for overarbejde, der kan anvendes til en midlertidig udvidelse af virksomhedernes produktionskapacitet. Det systematiske overarbejde må gerne være planlagt og må gerne foregå over flere uger i træk.

Det er en forudsætning at virksomheden har et varierende produktionsbehov, og dermed midlertidigt har behov for flere produktionstimer end normalt på det tidspunkt hvor virksomheden varsler systematisk overarbejde.

Det er også en forudsætning at de lokale parter på virksomheden forgæves har søgt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, jf. § 2, stk. 1 i Træ- og Møbeloverenskomsten,
I de perioder hvor virksomheden midlertidigt har behov for flere produktionstimer end normalt, kan virksomheden varsle systematisk overarbejde. Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og 1 time pr. dag og skal lægges i tilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid.

Systematisk overarbejde skal varsles senest inden normal arbejdstids ophør 4 kalenderdage før den uge, hvori det systematiske overarbejde udføres.

Systematisk overarbejde skal – medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten – afspadseres som hele fridage indenfor en 12 måneders periode efter dets udførelse.

Der er ikke tale om en rullende 12-måneders afviklingsperiode efter samme princip som for afspadsering af øvrigt overarbejde, hvor der er tale om en rullende 2 måneders periode. Der er derimod tale om en periode på maksimalt 12 måneder fra etableringen af det systematiske overarbejde indenfor hvilken, det systematiske overarbejde skal være afspadseret. Afspadseres systematisk overarbejde inden udløbet af 12-måneders perioden, betragtes overarbejdet som udlignet, og der vil ved ny varsling af systematisk overarbejde løbe en ny 12-måneders periode.

Hvad er betingelserne for at varsle systematisk overarbejde?

Det er en betingelse at virksomheden har et varierende produktionsbehov, og dermed midlertidigt har behov for flere produktionstimer end normalt på det tidspunkt hvor virksomheden varsler systematisk overarbejde.

Det er også en betingelse at de lokale parter på virksomheden forgæves har søgt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, jf. § 2, stk. 1 i Træ- og Møbeloverenskomsten.

Hvad er varierende produktionsbehov?

Varierende produktionsbehov betyder, i forbindelse med systematisk overarbejde, at virksomheden i nogle uger har behov for flere produktionstimer end normalt og i andre uger har behov for færre produktionstimer end normalt.

Systematisk overarbejde kan altså ikke anvendes til en permanent udvidelse af virksomhedernes produktionskapacitet i form af f.eks. en fast 42 timers arbejdsuge med løbende afspadsering, medmindre de lokale parter aftaler det.

Hvornår har en forhandling om varierende ugentlig arbejdstid været forgæves?

Systematisk overarbejde kan anvendes i virksomheder med varierende produktionsbehov, og hvor de lokale parter forgæves har søgt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, jf. § 2, stk. 1.

Efter DI’s opfattelse har en virksomhed forgæves søgt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, jf. § 2, stk. 1 i Træ- og Møbeloverenskomsten, hvis virksomheden og medarbejderne eller deres repræsentant ikke har kunnet blive enige om en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, der som minimum giver virksomheden en fleksibilitet, som svarer til den fleksibilitet virksomheden ville kunne opnå ved at benytte systematisk overarbejde. Herunder til en samlet pris for fleksibiliteten der modsvarer prisen på systematisk overarbejde i den enkelte virksomhed i de konkrete situation.

DI anbefaler, at virksomheden dokumenterer, at man forgæves har søgt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid. Dette kan evt. foregå i et referat, som begge parter skriver under på.

Hvordan betales systematisk overarbejde?

For systematisk overarbejde er det udgangspunktet, at medarbejderen afspadserer arbejdstiden med timeløn, og at virksomheden derfor tilbageholder den indtjente løn til brug for senere afspadsering.  I tillæg til timelønnen betales et tillæg for overarbejde efter de samme satser som for andet overarbejde jf. § 12  i Træ- og Møbeloverenskomsten. Tillægget udbetales med lønnen for den lønperiode det systematiske overarbejde udføres.

Hvor meget fleksibilitet kan virksomheden opnå ved systematisk overarbejde?

Ved at anvende systematisk overarbejde kan virksomheden varsle 5 timers overarbejde (maks. 1 time pr. dag) over for hver medarbejder i de uger hvor virksomheden har behov for flere produktionstimer end normalt. Systematisk overarbejde må gerne være planlagt og det må gerne foregå over flere uger i træk.

I de uger hvor virksomheden har behov for færre produktionstimer end normalt kan virksomheden varsle at de opsparede timer fra systematisk overarbejde afspadseres som hele fridage.

Det systematiske overarbejde skal varsles senest inden normal arbejdstids ophør 4 kalenderdage før den uge, hvori det systematiske overarbejde udføres og skal lægges i tilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid.

Afspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren efter lokal forhandling mellem parterne, idet der dog skal gives medarbejderen et varsel på mindst 6 x 24 timer.

Systematisk overarbejde skal – medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten – afspadseres som hele fridage inden for en 12 måneders periode efter dets udførelse.
Der er ikke tale om en rullende 12-måneders afviklingsperiode efter samme princip som for afspadsering af øvrigt overarbejde, hvor der er tale om en rullende 2 måneders periode.

Der er derimod tale om en periode på maksimalt 12 måneder fra etableringen af det systematiske overarbejde indenfor hvilken, det systematiske overarbejde skal være afspadseret.

Afspadseres systematisk overarbejde inden udløbet af 12-måneders perioden, betragtes overarbejdet som udlignet, og der vil ved ny varsling af systematisk overarbejde løbe en ny 12-måneders periode.

Hvor mange timers systematisk overarbejde kan virksomheden varsle om ugen?

I de perioder hvor virksomheden midlertidigt har behov for flere produktionstimer end normalt, kan virksomheden varsle systematisk overarbejde. Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge (maks. 1 time pr. dag) og skal lægges i tilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid.

Systematisk overarbejde skal – medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten – afspadseres som hele fridage indenfor en 12 måneders periode efter dets udførelse.

Hvor mange timers systematisk overarbejde kan virksomheden varsle om dagen?

I de perioder hvor virksomheden midlertidigt har behov for flere produktionstimer end normalt, kan virksomheden varsle systematisk overarbejde. Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og maks. 1 time pr. dag, som skal lægges i tilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid.

Systematisk overarbejde skal – medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten – afspadseres som hele fridage indenfor en 12 måneders periode efter dets udførelse.

Hvornår skal det systematiske overarbejde placeres?

Det systematiske overarbejde skal varsles senest inden normal arbejdstids ophør 4 kalenderdage før den uge, hvori det systematiske overarbejde udføres, og skal lægges i tilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid.

Systematisk overarbejde skal – medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten – afspadseres som hele fridage inden for en 12 måneders periode efter dets udførelse.

Der er ikke tale om en rullende 12-måneders afviklingsperiode efter samme princip som for afspadsering af øvrigt overarbejde, hvor der er tale om en rullende 2 måneders periode.

Der er derimod tale om en periode på maksimalt 12 måneder fra etableringen af det systematiske overarbejde, inden for hvilken, det systematiske overarbejde skal være afspadseret.

Afspadseres systematisk overarbejde inden udløbet af 12-måneders perioden, betragtes overarbejdet som udlignet, og der vil ved ny varsling af systematisk overarbejde løbe en ny 12-måneders periode.

Afspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren efter lokal forhandling mellem parterne, idet der dog skal gives medarbejderen et varsel på mindst 6 x 24 timer.

Hvordan kan virksomheden varsle systematisk overarbejde?

Systematisk overarbejde skal varsles senest inden normal arbejdstids ophør 4 kalenderdage før den uge, hvori det systematiske overarbejde udføres.

Systematisk overarbejde skal – medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten – afspadseres som hele fridage inden for en 12 måneders periode efter dets udførelse.
Afspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren efter lokal forhandling mellem parterne, idet der dog skal gives medarbejderen et varsel på mindst 6 x 24 timer.

Det er en forudsætning, at virksomheden har et varierende produktionsbehov og dermed midlertidigt har behov for flere produktionstimer end normalt på det tidspunkt, hvor virksomheden varsler systematisk overarbejde.

Det er også en forudsætning, at de lokale parter på virksomheden forgæves har søgt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, jf. § 2, stk. 1 i Træ- og Møbeloverenskomsten.

I de perioder, hvor virksomheden midlertidigt har behov for flere produktionstimer end normalt, kan virksomheden varsle systematisk overarbejde. Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og 1 time pr. dag og skal lægges i tilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid.

Hvor mange uger i træk kan man varsle systematisk overarbejde?

Systematisk overarbejde er en særlig form for overarbejde der ikke er underlagt en række af de begrænsninger der normalt gælder for overarbejde. Systematisk overarbejde må derfor gerne være planlagt og det må gerne foregå over flere uger i træk.

Det er en forudsætning at virksomheden har et varierende produktionsbehov, og dermed midlertidigt har behov for flere produktionstimer end normalt på det tidspunkt hvor virksomheden varsler systematisk overarbejde.

Der er således ikke nogen formel grænse for hvor mange uger i træk virksomheden kan varsle systematisk overarbejde. Det er dog en forudsætning at der løbende er tale om et varierende produktionsbehov og altså ikke en længerevarende periode med et udvidet produktionsbehov.

Modellen kan derfor ikke anvendes til en permanent udvidelse af virksomhedens produktionskapacitet i form af f.eks. en fast 42 timers arbejdsuge med løbende afspadsering, medmindre de lokale parter aftaler det.

Systematisk overarbejde skal – medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten – afspadseres som hele fridage indenfor en 12 måneders periode efter dets udførelse.

Der er ikke tale om en rullende 12-måneders afviklingsperiode efter samme princip som for afspadsering af øvrigt overarbejde, hvor der er tale om en rullende 4 måneders periode.

Der er derimod tale om en periode på maksimalt 12 måneder fra etableringen af det systematiske overarbejde indenfor hvilken, det systematiske overarbejde skal være afspadseret.

Afspadseres systematisk overarbejde inden udløbet af 12-måneders perioden, betragtes overarbejdet som udlignet, og der vil ved ny varsling af systematisk overarbejde løbe en ny 12-måneders periode.

Hvornår kan man varsle systematisk overarbejde?Hvornår kan man varsle systematisk overarbejde?

I de perioder hvor virksomheden midlertidigt har behov for flere produktionstimer end normalt, kan virksomheden varsle systematisk overarbejde. Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og 1 time pr. dag og skal lægges i tilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid.

Systematisk overarbejde skal varsles senest inden normal arbejdstids ophør 4 kalenderdage før den uge, hvori det systematiske overarbejde udføres.

Systematisk overarbejde skal – medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten – afspadseres som hele fridage indenfor en 12 måneders periode efter dets udførelse.
Afspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren efter lokal forhandling mellem parterne, idet der dog skal gives medarbejderen et varsel på mindst 6 x 24 timer.

Det er en forudsætning at virksomheden har et varierende produktionsbehov, og dermed midlertidigt har behov for flere produktionstimer end normalt på det tidspunkt hvor virksomheden varsler systematisk overarbejde.

Det er også en forudsætning at de lokale parter på virksomheden forgæves har søgt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, jf. 2, stk. 1 i Træ- og Møbeloverenskomsten.

Hvornår skal det systematiske overarbejde afspadseres?

Systematisk overarbejde skal – medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten – afspadseres som hele fridage indenfor en 12 måneders periode efter dets udførelse. Dog således, at man indenfor en periode på maksimalt 12 måneder skal have udlignet det systematiske overarbejde gennem afspadsering

Der er således ikke er tale om en rullende 12-måneders afviklingsperiode efter samme princip som for afspadsering af øvrigt overarbejde, hvor der er tale om en rullende 2 måneders periode.

Der er derimod tale om en periode på maksimalt 12 måneder fra etableringen af det systematiske overarbejde inden for hvilken, det systematiske overarbejde skal være afspadseret. Afspadseres systematisk overarbejde inden udløbet af 12-måneders perioden, betragtes overarbejdet som udlignet, og der vil ved ny varsling af systematisk overarbejde løbe en ny 12-måneders periode.

Afspadsering, der hidrører fra systematisk overarbejde, kan ikke placeres i et opsigelsesvarsel, medmindre virksomheden og medarbejderen er enige herom.

Afspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren efter lokal forhandling mellem parterne, idet der dog skal gives medarbejderen et varsel på mindst 6 x 24 timer.

Hvor lang tid efter det systematiske overarbejdes udførelse skal det senest være afspadseret?

Systematisk overarbejde skal – medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten – afspadseres som hele fridage indenfor en 12 måneders periode efter dets udførelse.

Der er ikke tale om en rullende 12-måneders afviklingsperiode efter samme princip som for afspadsering af øvrigt overarbejde, hvor der er tale om en rullende 2 måneders periode.

Der er derimod tale om en periode på maksimalt 12 måneder fra etableringen af det systematiske overarbejde indenfor hvilken, det systematiske overarbejde skal være afspadseret.

Afspadseres systematisk overarbejde inden udløbet af 12-måneders perioden, betragtes overarbejdet som udlignet, og der vil ved ny varsling af systematisk overarbejde løbe en ny 12-måneders periode.

Hvis det systematiske overarbejde ikke er afspadseret inden for 12 måneders perioden, er der tale om brud på overenskomsten og virksomheden kan risikere en sag i arbejdsretten med efterfølgende bod.

Hvordan kan virksomheden varsle afspadsering af det systematiske overarbejde?

Systematisk overarbejde skal – medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten – afspadseres som hele fridage indenfor en 12 måneders periode efter dets udførelse. Afspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren efter lokal forhandling mellem parterne, idet der dog skal gives medarbejderen et varsel på mindst 6 x 24 timer.

Det er en forudsætning, at virksomheden har et varierende produktionsbehov, og dermed midlertidigt har behov for flere produktionstimer end normalt på det tidspunkt hvor virksomheden varsler systematisk overarbejde.

Det er også en forudsætning at de lokale parter på virksomheden forgæves har søgt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, jf. 2, stk. 1 i Træ- og Møbeloverenskomsten.

I de perioder hvor virksomheden midlertidigt har behov for flere produktionstimer end normalt, kan virksomheden varsle systematisk overarbejde. Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og 1 time pr. dag og skal lægges i tilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid.

Kan afspadsering af systematisk overarbejde placeres i et opsigelsesvarsel?

Afspadsering, der hidrører fra systematisk overarbejde, kan ikke placeres i et opsigelsesvarsel, medmindre virksomheden og medarbejderen er enige herom.

Kan medarbejderen afspadsere systematisk overarbejde under sygdom?

Sygdom betragtes som en hindring for afspadsering, forudsat medarbejderen melder sig syg inden normal arbejdstids begyndelse den dag, hvor afspadseringen skulle have fundet sted.

Er der planlagt flere dages afspadsering, gælder afspadseringshindringen også for sygdom på eventuelle efterfølgende afspadseringsdage.

Kan en medarbejder udføre almindeligt overarbejde på en dag med systematisk overarbejde?

Ja, en medarbejder kan godt udføre almindeligt overarbejde jf. § 11, stk. 2 i Træ- og Møbeloverenskomsten, på en dag, hvor vedkommende er varslet til at udføre systematisk overarbejde, forudsat at overarbejdet ikke er systematisk.