TMI

Kompetenceudviklingsfonde

Her finder du viden om kompetenceudviklingsfonde inden for træ- og møbelindustrien, Træets uddannelses- og udviklingsfond (TUUF), TUUF bidrag, Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) og TMKF bidrag.

Træets uddannelses- og udviklingsfond (TUUF)

Træets Uddannelses- og Udviklingsfond (TUUF) har til formål at støtte aktiviteter, der fremmer af branchens konkurrenceevne, image og rekrutteringsmuligheder.

TUUF er etableret af TMI og 3F.

Fondens midler er indbetalinger fra virksomheder omfattet af Træ- og Møbeloverenskomsten.

Bidrag til TUUF

Bidrag til TUUF indeholder bidrag til DA/LO-Fonden, selvvalgt uddannelse og kursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter, samt honorering af tillidsrepræsentanter.

Bidragene for 1. halvår 2020 er omregnet til en procentsats og opkræves samlet af Industriens Pension. Bidragene opkræves halvårligt i alt 0,72 pct. af den pensionsgivende løn.

Procentsatsen er sammensat af:

 • Bidragene til DA/LO og TUUF (udgør 0,46 pct.)
 • Bidrag til honorering af tillidsrepræsentanter (udgør 0,10 pct.)
 • Bidrag til selvvalgt uddannelse (udgør 0,16 pct.)

Virksomheder omfattet af Piano-og Orgelbyggeroverenskomsten opkræves på samme måde som for virksomheder omfattet af Træ- og Møbeloverenskomsten (1. halvår 2020 på 0,72 pct.).

For virksomheder med tiltrædelsesaftaler til Træ- og Møbeloverenskomsten og Piano- og Orgeloverenskomsten betales der yderligere 30 pct. til dækning af administrationsomkostninger (0,94 pct.)

Store virksomheder kan selv administrere selvvalgt uddannelse

Virksomheder, der beskæftiger mere end 100 medarbejdere, omfattet af Træ- og Møbeloverenskomsten, kan hvert år inden den 1. oktober meddele TUUF, at de selv ønsker at administrere selvvalgt uddannelse for deres medarbejdere. Det forudsætter, at virksomheden har sit eget uddannelsesudvalg.

Læs mere om TUUF

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF)

Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) støtter selvvalgt og aftalt uddannelse, der kan bruges inden for træets industrielle arbejdsområde.

TMKF er stiftet af Træ- og Møbeloverenskomsten og Orgeloverenskomsten ved overenskomstfornyelsen i 2007, og bag TMKF står 3F Fagligt Fælles Forbund og TMI.

Bidrag til TMKF

Fondens udgifter til selvvalgt og aftalt uddannelse afholdes via bidrag fra virksomhederne. Virksomheden betaler årligt 520 kr. pr. medarbejder, der er omfattet af overenskomsten. Bidraget beregnes på baggrund af pensionsgivende lønsum.

Beløbene er omregnet i procenter og opkræves af Industriens Pension, der indbetaler til TMKF.

Læs meget mere på tmkf.dk

Birgitte Winge

Birgitte Winge

Chefkonsulent

Kontakt Birgitte, hvis du har spørgsmål om uddannelse.

 • Direkte +45 3377 3893
 • Mobil +45 2949 4658
 • E-mail biw@di.dk
Charlotte Lennert-Petersen

Charlotte Lennert-Petersen

Chefkonsulent, advokat

Kontakt Charlotte, hvis du har juridiske spørgsmål.

 • Direkte +45 3377 3482
 • Mobil +45 2949 4697
 • E-mail clp@di.dk
Louise Breusch Lundbye

Louise Breusch Lundbye

Konsulent

Kontakt Louise, hvis du har juridiske spørgsmål.

 • Direkte +45 3377 3479
 • Mobil +45 2283 0449
 • E-mail lolu@di.dk