Fugebranchens certificeringsordning

FSO Fugebranchen har i samarbejde med Byggeriets Kvalitetskontrol lanceret en ny certificeringsordning. Via ekstern kontrol af fugearbejde skal ordningen bane vejen for bedre resultater og dermed nye forretningsmuligheder for fugeentreprenøren.

FSO Fugebranchen står nu klar med en ny certificeringsordning, der bl.a. har til formål at højne kvaliteten inden for fugebranchen. Hensigten er at skabe bedre resultater som følge af øget dokumentation samt intern og ekstern kvalitetskontrol af fugeentreprenørens arbejde, hvilket giver bedre muligheder for at spore evt. fejl eller mangler.

Sikkerhed for kvalitet

- Den nye certificeringsordning medfører et ansvar for at dokumentere, hvad du som fugeentreprenør udfører undervejs i byggeprocessen. Du vil med andre ord kunne skabe sikkerhed for kvaliteten af det arbejde, du udfører, og dermed have dit på det rene i tilfælde af evt. mangler, fortæller Lead Auditor Jens Peder Guldberg fra Byggeriets kvalitetskontrol.

- Når du bliver certificeret, pålægges du at kontrollere dit arbejde undervejs ved bl.a. at indarbejde sporbarhed i byggeprocessen. Konsekvensen er, at du relativt nemt vil kunne afdække fejl, der måtte opstå, hvilket kan bidrage til at forhindre dyre erstatningssager som følge af f.eks. forkert produktanvendelse.

I praksis fungerer ordningen ved, at den certificerede fugeentreprenør får til opgave at udarbejde en kvalitetshåndbog, hvori der gøres rede for arbejdsudførelsen samt de anvendte materialer. Herefter vil en repræsentant fra Byggeriets Kvalitetskontrol aflægge et kontorbesøg samt et markbesøg. Formålet med kontrolbesøgene er at observere det igangværende arbejde, herunder hvorvidt fugeentreprenøren lever op til sin noterede kvalitetssikring. Herefter finder det obligatoriske kontor- og markbesøg sted hvert 3. år.

Jens Peder Guldberg

Konsulent

Telefon: 72 16 02 87
E-mail: fso@fugebranchen.dk