FSO Kvalitetssikringshåndbog

Hvad er kvalitetssikring?

Man udfører kvalitetssikring for at forebygge skader og andre svigt. Forebyggelse er normalt billigere end udbedring, både for byggeriets parter og set ud fra samfundsøkonomiske hensyn. Er kvaliteten i orden, kan byggeriets parter undgå eller formindske omprojektering, spild, usikkerhed, ydelser, der må udbedres, udskiftes eller udføres på ny, svigt og skader og deraf følgende ekstraudgifter eller forringede kvaliteter.

Dette gælder både under udførelsen, ved afleveringen og i afhjælpningsperioden. Desuden undgås mulige erstatningskrav som følge af senere opdagede mangler ved byggeriet og omkostningerne og tidsforbruget ved retlige opgør i forbindelse hermed. Ikke mindst ved at modvirke svigt i indbyggede bygningsdele kan man undgå betydelige ekstraomkostninger.

Det betaler sig

Mange erfaringer viser, at systematisk kvalitetssikring kan betale sig. Målet er ikke et fejlfrit byggeri. Dette ville være teknisk umuligt og selv i tilnærmet grad uoverkommeligt dyrt. Men målet er at undgå dels de større skader, dels de mange svigt i byggeriet, som har banale årsager eller som skyldes forkert brug af nye materialer og metoder.

Du kan hente kvalitetssikringshåndbogen i følgende versioner, hvis du er medlem:

  • Kort version (kun for medlemmer)
    • Et udvalgt under FSO´s bestyrelse har udarbejdet et forslag til en forkortet version af kvalitetshåndbogen - specielt til fugearbejde.
  • Kort version med forside m.m. (kun for medlemmer)
    • Et udvalg under FSO´s bestyrelse har udarbejdet et forslag til en forenklet kvalitetssikringshåndbog. Denne version er med forside og plads til at udfylde ekstra information om virksomheden eller andet.
  • Kvalitetssikringshåndbog (kun for medlemmer)
    • Fugebranchen, FSOs, tekniske konsulent, Jan Alstrøm, har udarbejdet et forslag til en kvalitetssikringshåndbog, der minder om den Dansk Byggeri har udarbejdet. Denne er dog tilpasset fugebranchen.

Bestyrelsen anbefaler, at alle medlemmer bruger en kvalitetsikringshåndbog.

Jens Peder Guldberg

Konsulent

Telefon: 72 16 02 87
E-mail: fso@fugebranchen.dk