Aktiviteter

Formålet søges fremmet gennem et sekretariat, der danner center for branchens viden, udvikling og oplysning om fuger, tætning og materialer til fuge- og tætningsarbejde.

Sekretariatets aktiviteter omfatter bl.a.

 • Teknisk rådgivning
 • Information
 • Medarbejderuddannelse
 • Kontakt- og formidlingsvirksomhed
 • Publikationer
 • Garantiordning
 • Reklamationsnævn
 • Projekt- og udviklingsarbejde
 • Tværfagligt samarbejde med forsknings-, udviklings- og uddannelsesinstitutioner, myndigheder, byggefaglige organisationer m.fl.

Samarbejde

Gennem et informationsudvalg udarbejder videncenteret i eget regi tekniske anvisninger og andet informationsmateriale, om fuger, fugematerialer, fugekonstruktioner mv. til bygge- og anlægssektoren. Informationsudvalget består udover af repræsentanter fra branchens entreprenører og leverandører af repræsentanter fra

 • Sbi (Statens Byggeforskningsinstitut)
 • DI Byggeri
 • PAR Praktiserende Arkitekters Råd

Øvrige samarbejdspartnere

Sammen med bips, byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde, udvikles og ajourføres beskrivelsesværktøjer, f.eks. et elektronisk beskrivelseskoncept til den projekterende om fuger: Basisbeskrivelser-fuger B217.

Projekt- og udviklingssamarbejde

FSO deltager løbende i projekt- og udviklingsarbejde.

Ønskes yderligere information, venligst kontakt sekretariatet på e-mail, telefon eller fax.

Jens Peder Guldberg

Konsulent

Telefon: 72 16 02 87
E-mail: fso@fugebranchen.dk