Håndtering og test for PCB

Ved udskiftning af vinduer fra 1950-1970' erne skal man være opmærksom på, at fugemassen kan indeholde PCB. PCB anses som kræftfremkaldende og har været anvendt i elastiske fugemasser i perioden 1950-1976 og som forseglingslim i termoruder i perioden 1967-1973.

Forholdsregler

Eftersom at PCB anses for at være kræftfremkaldende, stiller Arbejdstilsynet krav om brug af egnede værnemidler, når PCB-holdige bygningsmaterialer skal fjernes eller håndteres.

Jens Peder Guldberg

Konsulent

Telefon: 72 16 02 87
E-mail: fso@fugebranchen.dk