Teknisk information

Gennem sekretariatet kan rådgivende, projekterende, arkitekter, ingeniører, bygherrrer, boligselskaber og andre bl.a. søge vejledning om

 • Projektering af fuge- og tætningsdetaljer, beskrivelse
 • Materialer, deres egenskaber og anvendelse
 • Miljøforhold, arbejdsmiljø, indeklima, affald mv.
 • Arbejdsudførelse
 • Drift og vedligehold
 • Renovering
 • Skader, mulige årsager og udbedring
 • Syn og skøn
 • Garanti

Vejledning kan tillige indhentes i branchens vejledninger og publikationer eller hos leverandører, se medlemmer.

Sekretariatets medarbejdere er i ansættelsen underlagt tavhedspligt. Enhver henvendelse behandles således fortroligt.

Sager omfattende besvarelse af spørgsmål om faglig kutyme, syn og skøn, tekniske fagspørgsmål, skriftlige redegørelser, kommentarer eller omfattende undersøgelser besvares efter regning og kun efter forudgående aftale.

Publikationer

Af væsentlige publikationer om fuger kan nævnes:

 • FSO Fugeguide - fugeløsninger og materialevalg
 • BIPS Basisbeskrivelser-fuger B217
 • SBI-anvisning 177 Facadefuger - Udformning og materialer
 • BYG-ERFA blade
 • TOP Håndbog, Lægning af trægulve, TRÆ 41
 • Driftsvejledning for fuger i vådrum*
 • Driftsvejledning for facadefuger *

De med * mærkede publikationer kan bestilles ved henvendelse til sekretariatet pr. e-mail eller telefon. Eller hentes via Fugeguiden (kræver login).

Jens Peder Guldberg

Konsulent

Telefon: 72 16 02 87
E-mail: fso@fugebranchen.dk