06.07.23 Green Gas Denmark Nyheder

Green Energy Export Day

Green Energy Export Day 2023 gathers the energy industry, experts and market advisors to share knowledge on market opportunities, exports and international partnerships. Join a day of conference, workshops and intense networking.

Du kan nu tilmelde dig DI's Green Energy Export Day. 

Dagen vil blandt andet byde på to workshops om biogas i henholdsvis Tyskland og USA.

Tyskland har været pioner inden for biogas siden 1990'erne. Danske virksomheder kan øge effektiviteten og bygge nye anlæg, der reducerer brugen af energiafgrøder. Tyskland har en stor efterspørgsel på biogas, og især i transportsektoren er efterspørgslen stigende. Over halvdelen af Tysklands vedvarende energi kommer fra biomasse, takket være landets betydelige landbrugs- og skovarealer. Dansk biomasseteknologi kan hjælpe med at udnytte disse ressourcer effektivt.

USA udgør med sine store mængder organisk affald, der kan behandles i biogasanlæg, og meget store biomasseressourcer til rådighed et stort eksportspotentiale for danske virksomheder. Til workshoppen skal vi snakke om, hvordan man etablerer sig på markedet, og hvilke muligheder der er, når det gælder tilskud og lovgivningsmæssige rammer, samt hvad mulighederne er for eksportører og for investorer.

Alle med interesse for biogassen er velkomne!

Tilmeld dig i dag via linket: Green Energy Export Day (danskindustri.dk)

Relateret indhold