Gulvfakta

Linoleum

Linoleum er et organisk materiale, der især bruges i tørre rum i fx skoler, sygehuse, kontorer, butikker og boliger.

Senest opdateret 18.10.2021
På denne side

 

Om linoleum

Hvad er linoleum?

Linoleum er et organisk materiale. Det består primært af linoleumscement, som er iltet linolie og harpiks. For at opnå de ønskede egenskaber tilsætter man forskellige hjælpematerialer ved fabrikationen, fx træmel, korkmel, stenmel, kalk og farvepigmenter.

Linoleum valses (kalandreres) på et underlag af fibermateriale, fx jutevæv. Indholdet af linoleumscement er mindst 30 %, og indholdet af uorganiske fyldstoffer højst 50 %. Overfladen er normalt påført en overfladebehandling.

Anvendelse

Linoleum bruges i tørre rum i skoler, sygehuse, kontorer, butikker, boliger etc. Linoleum fås som disse 2 typer:

  • homogene gulvbelægninger, hvor hele tykkelsen består af et eller flere lag med samme sammensætning, farve og mønstre gennem hele tykkelsen
  • heterogene gulvbelægninger med en bagside af skum eller korkment.

Udvalg

Linoleum leveres som banevarer i 2 m bredde eller som fliser. Tykkelserne for banevarerne er 2,0, 2,5, 3,2, 4,0 og 4,5 mm. Fliserne kan være fabriksfremstillede eller udskåret af banevarer. Fliser udskåret af banevarer har større tolerancer end fabriksfremstillede fliser.

Gangsikkerhed og -komfort

Du kan forbedre linoleumsgulvets trinlyddæmpning ved at bruge eftergivelige underlag, fx korkment. Underlag skal dog altid godkendes af linoleumsleverandøren, og tykkelsen må ikke overstige gulvbelægningens tykkelse.

En række dessiner leveres fra fabrikken med underlaget pålimet til linoleummets bagside. Denne type af linoleumsprodukter kaldes ofte for "akustik linoleum" og har som regel større restindtrykning.

Du kan få linoleum, der er elektrostatisk afledende til brug i rum med krav til personafladning. Leverandøren kan give detaljerede oplysninger om gulvbelægningernes elektriske modstandsevne. Overfladen af linoleum er glat og nem at renholde.

Læs mere om skridsikkerhed

Læs mere om antistatiske gulve og ESD-gulve

Læs mere om akustik

Linoleum skal beskyttes mod langvarige fugtpåvirkninger, påvirkning af alkaliske stoffer, som fx visse rengøringsmidler, og opløsningsmidler.

Tørrekammerfilm

Ny og frisk linoleum kan have en let gultoning af overfladen (gulfilm eller tørrekammerfilm). Det forsvinder, når linoleummet udsættes for dagslys, og det vil få sin originalfarve.

Husk at tage højde for dette, når du vurderer kollektionsprøver – fx ved at lægge prøverne i sollys i nogle døgn, før du vurderer farven.

Slidgaranti

Der ydes 5 års slidgaranti for alle klassificerede typer af linoleum i henhold til Gulvbranchens regler for materialegaranti, hvis leverandøren har godkendt anvendelsesområdet.

 

Egenskaber 

Linoleum, som er DS/EN-klassificeret, skal opfylde DS/EN 24011 ”Elastiske gulvbelægninger - Specifikation for linoleum med og uden mønster” og dermed overholde de specificerede krav.

Herudover er akustiske linoleumsprodukter defineret af hhv.:

  • DS/EN 686 ”Elastiske gulvbelægninger – Specifikation for ensfarvet og mønstret linoleum med bagside af skum”
  • DS/EN 687 ”Elastiske gulvbelægninger – Specifikation for ensfarvet og mønstret linoleum med bagside af korkment”

Klassifikation af linoleum sker iht. den europæiske slidklassifikation:

  • DS/EN ISO 10874 ”Elastiske gulvbelægninger, textil- og laminatgulvbelægninger – Klassifikation”.

 

Lægning og brug

Linoleum skal altid lægges efter leverandørens anvisninger.

Friskær banesamlinger korrekt

Linoleum svinder i banernes længderetning og udvider sig på tværs af baneretningen ved klæbning. Rul produktet med jutesiden udad for at neutralisere spændinger.

Det er meget vigtigt at friskære banesamlinger korrekt, da limfugen i første del af limens hærdefase ikke kan fastholde belægningen til underlaget, hvis der sker sammenpresning i samlingen.

Særligt for ensfarvede belægninger

Ensfarvede belægninger er både monterings- og brugsmæssigt krævende. De stiller store krav til rengøring for at bevare samme synsindtryk som marmorerede linoleumsbelægninger. Desuden vil pladesamlinger i underlaget og forsegling med smeltetråd fremtræde mere synlig end ved marmorerede linoleumsbelægninger.

Banedisponering og endesamlinger

Entreprenør og bygherre bør aftale principperne for banedisponering ud fra de rullelængder, som varen leveres i. Er intet andet aftalt, bør du altid føre baner ubrudt ind i dørhuller og vinduesnicher.

Ved store rum (> 60 m2) bør du montere banerne i fortløbende nummerrækkefølge. Det kan give behov for endesamlinger, hvilket også gælder for hængefolder. Korrekt udførte endesamlinger har en holdbarhed som langsgående samlinger.

Læggeretning

Linoleumsbaner bør som udgangspunkt altid monteres parallelt med lysretningen. I rum med flere lyskilder og gangarealer bør I aftale monteringsprincipperne, inden I går i gang.

Trådfugning

Linoleum kan enten samles med trådfuge eller skæres tæt sammen.

Du kan lægge linoleum med stødte samlinger, hvilket fx ofte bruges ved mønsterlægning, eller ved at forsegle fugerne med en smeltetråd.

Du må ikke foretage trådfugning med smeltetråd, før limen er hærdet. Skær tråden af efter fugningen i niveau med overfladen af banerne, så rengøringsvand og snavs ikke samler sig i og omkring samlingen.

Ved fugerenskæringen skal der være en åbning på ca. 1 mm. Inden tætning fræses fugen ned til 3/4 af banens tykkelse.

Følg leverandørens anvisning om trådfugning.

Læs mere om fuger og fugesamlinger i det generelle kapitel om elastiske gulvbelægninger

Særligt for linoleum med akustikbagside

Fuger i linoleum med akustikbagside skal som regel vedligeholdes oftere, da det ligger på et eftergiveligt underlag.