Gulvfakta

Om elastiske gulvbelægninger

Elastiske gulvbelægninger er en fællesbetegnelse for linoleum, vinyl, kork og gummi.

Om elastiske gulvbelægninger

Elastiske gulvbelægninger har en række fælles træk, som gør, at visse ting gælder dem alle ved lægning og brug. På andre punkter er de forskellige og har forskelligt udseende og brugsmæssige egenskaber. Disse forhold kan du læse om under de enkelte belægningstyper.

Elastiske gulvbelægninger er tynde og kræver fuld understøtning. Underlaget skal have samme planhed og hældning, som den færdige gulvflade, da belægningerne ikke kan udligne ujævnheder.

Elastiske gulvbelægninger kan lægges på alle tørre, sugende og plane undergulve uden revner og skruk. Er underlagets sugeevne ikke god nok, skal det spartles med en egnet spartelmasse på mindst 2 mm. Ved renoveringsopgaver bør du fjerne den eksisterende gulvbelægning for at sikre en korrekt klæbegrund.

Gulvbelægningerne bruges i nogle tilfælde sammen med bløde underlagsmaterialer, fx korkment, som man bruger for at opnå en trinlydforbedring og bedre gangkomfort.

Du kan få elastiske gulvbelægninger i flere forskellige varianter. De fleste af belægningerne findes i flere forskellige tykkelser, og mange har specielle bløde bagsider, der øger trinlydsdæmpningen og gangkomforten. Det er i princippet de samme effekter, som man kan opnå ved bløde underlag.

Vinyl leveres homogent eller sammensat af homogene lag. En særlig variant er de såkaldte boligvinyler, vinyler med opskummet midte.

Kork leveres kun i fliser, mens de øvrige både fås som banevarer og som fliser. Belægningerne kan alle rengøres ved våde (fugtige) rengøringsmetoder, men nogle af belægningerne er mere følsomme over for fugt end andre.

Alle belægningstyperne fås i forskellige tykkelser, som vælges afhængigt af anvendelsesområde og brugsintensitet.

 

Klassifikation

Elastiske gulvbelægninger klassificeres efter brugsområde og intensitet i henhold til DS/EN ISO 10874.

Klasse

Symbol

Brugsintensitet

Bolig

21 figur-01-class-domestic-moderate-light-2749518_-1.png Moderat/lav
(Arealer med lav/sporadisk brug)
22 figur-02-class-22-domestic-general-medium-2749522_-1.png Generel/medium
(Arealer med medium brug)
22+ figur-03-class-22-domestic-general-2749519_-1.png Generel
(Arealer med medium/højt brug)
23 figur-04-class-23-domestic-heavy-2749520_-1.png Høj
(Arealer med højt brug)

Erhverv

31 figur-05-class-31-commercial-moderate-2749521_-1.png Moderat
(Arealer med lav/sporadisk brug)
32 figur-06-32-commercial-general-2749523_-1.png Generel
(Arealer med medium brug)
33 figur-07-class-33-commercial-heavy-2749524_-1.png Høj
(Arealer med højt brug)
34 figur-08-class-34-commercial-very-heavy-2749525_-1.png Meget høj
(Arealer med intens brug)

Industri

41 figur-09-class-41-industrial-moderate-2749526_-1.png Moderat
(Arealer med stillesidende arbejde og lejlighedvis brug af lette køretøjer)
42 figur-10-class-42-industrial-general-2749527_-1.png Generel
(Arealer med stående arbejde og brug af køretøjer)
43 figur-11-class-43-industrial-heavy-2749528_-1.png Høj
(Andre lette industriområder) 

Inddelingen sker i 3 hovedklasser: Bolig, Erhverv og Industri og dækker forskellige lokalekategorier inden for disse klasser, se fx Tjekliste 1.

Det fremgår af anvendelsesskemaerne for de enkelte gulvbelægningstyper, hvordan gulvbelægningerne kan bruges til forskellige formål. Du finder skemaerne under de enkelte gulvbelægninger. Her kan du også se, hvilke prøvningsmetoder og vurderingskriterier der ligger til grund for DS/EN-klassificeringen af det pågældende materiale. De egenskaber, der indgår i DS/EN-klassificeringen, er anført særskilt med en markering af de kriterier, der skal opfyldes for at opnå klassificeringen.

Oplysningerne om de egenskaber, der ligger til grund for DS/EN-klassificeringen, stammer fra producenterne, som har ansvaret for, at oplysningerne er korrekte. Desuden er der anført en række relevante supplerende egenskaber for hver gulvbelægningstype.

 

Banesamlinger og trådfugning

Banesamlinger i elastiske gulvbelægninger er sårbare. Du kan beskytte banesamlingerne ved at forsegle dem med en fuge. Vælg altid en, der passer til den aktuelle gulvbelægning.

Vær opmærksom på, at fugning og svejsning af elastiske gulvbelægninger er omfattet af MAL-kode-bekendtgørelsen, og at montøren skal bære åndedrætsværn under arbejdet. Arbejdsmiljøreglerne gælder også for andre personer, der opholder sig i arbejdsområdet.

Vinyl

For vinylbelægninger bør du bruge en svejsetråd, der ved opvarmning bliver flydende og smelter (svejses) sammen med gulvbelægningen. Når svejsetråd og gulvbelægning passer sammen, kan fugerne udføres vandtætte, hvilket fx bruges i vådrum og laboratorier.

Til boligvinyler kan anvendes koldsvejsning med en såkaldt koldsvejsevæske.

Linoleum

For linoleum bør du bruge trådfugning, så fugetråden varmes op og hæfter til gulvbelægningen. Fugen bliver dog hverken lige så stærk eller tæt som fuger i vinylbelægninger.

Linoleum kan enten skæres tæt sammen eller monteres med trådfuge. Ved fugerenskæringen skal der være en åbning på ca. 1 mm. Inden tætning fræses fugen ned til 3/4 af banens tykkelse.

Gummi

For gummi kan du bruge trådfugning, der dog ikke giver lige så stærk og tæt en fuge som fuger i vinyl. For gummi kan du også bruge fugemasse.

Statisk og dynamisk belastning

Restindtrykning ved statisk last

Elastiske gulvbelægningers modstandsevne mod blivende indtrykning er tykkelsesafhængigt og prøves i henhold til DS/EN ISO 24343-1.

Den statiske belastning må højst udgøre 250 N/cm² (25 kg/cm²) og den dynamiske højst 300 N/cm² (30 kg/cm²).

Egenskaben indgår i DS/EN-klassifikation og opfyldes af alle klassificerede gulvbelægninger af linoleum, vinyl og gummi. Kork og korkfliser med vinyl-slidlag kan kun forventes at opfylde kravet, når egenskaben er oplyst af leverandøren og medtaget som supplerende egenskab i klassifikationsskemaet.

Supplerende egenskaber

Modstandsevne mod kontorstolshjul

Prøves i henhold til DS/EN 425.

figur-37-castor-chair-continuous-use-2749554_-1.png

Europæisk symbol for modstandsevne mod kontorstolshjul

Til en elastisk gulvbelægning skal du vælge egnede kontorstolshjul type W (blød hjulbane) som er testet iht. DS/EN 12529.

Som grundprincip skal du vælge hårde hjul til bløde gulve og bløde hjul til hårde gulve. Derfor har hjul til bløde gulve en hård køreflade, der bl.a. er velegnet til tæpper. Hvis der anvendes hjul til bløde gulve på et hårdt gulv kan det fx forårsage ridser i overfladen.

Modstandsevne mod møbelben

Prøves i henhold til DS/EN ISO 16581.

figur-61-effect-of-a-furniture-leg-2749578_-1.png

Europæisk symbol for modstandsevne mod møbelben

Kravet er opfyldt, når der er kryds under denne egenskab i klassifikationsskemaet.

Tag altid en leverandør af inventar og kontormøbler med på råd, så brugerne af gulvet får den rigtige vejledning i valg af kontorstole mv. 

Beskyttelse mod uklassificerede belastninger 

Belastninger, som ikke er omfattet af gulvbelægningens klassifikationsegenskaber

Hvis gulvet bliver påvirket af andre inventargenstande, skal det beskyttes mod ridser fra bord- og stoleben af "beskyttelsesdupper" af et lyst, blødt materiale.

Andet inventar med lille kontaktflade mod gulvet, bør altid stå på et blødt underlag, fx af filt, lyst gummi eller tilsvarende. Fejlbelastning af gulvet vil gøre, at belægningsleverandørens materialegaranti bortfalder. Det gælder også den særlige slidgaranti for Gulvbranchens klassificerede gulvbelægninger, hvis leverandøren har givet en sådan garanti til bygherren.

Belastning på nylagte gulvbelægninger

Læs mere om dette under Gulvlim 

Gulvbranchens materialegaranti

Leverandøren kan udstede Gulvbranchens materialegaranti for gulvbelægninger, der er klassificeret.

Læs mere om garantien på Gulvbranchens hjemmeside

Forventninger

Vores oplevelse af et produkt er i meget høj grad styret af de forventninger vi har til det.

Gulvbranchen har udarbejdet en forventningsfolder for elastiske gulvbelægninger, som beskriver hvad du kan forvente dig og hvad du må acceptere af din nye gulvbelægning. 

Forventninger til elastiske gulvbelægninger (pdf)