Gulvfakta

Vinyl- og PVC-frie gulvbelægninger

Vinyl- og PVC-frie gulvbelægninger er fremstillet af kunststoffer og de har en række gode egenskaber, der gør dem velegnet som gulvbelægning.

Om vinyl- og PVC-frie gulvbelægninger

For at opnå de ønskede egenskaber tilsætter man forskellige hjælpematerialer ved fabrikationen, fx stabilisatorer, blødgørere, farvestoffer og evt. fyldstoffer.

I Gulvfakta bruger vi vinyl som fællesbetegnelse for vinyl- og PVC-frie gulvbelægninger. Ordet vinyl stammer fra forkortelsen PVC, som står for polyvinylchlorid. 

Vinylbelægninger er ofte forsynet med en rengøringsvenlig og slidstærk overfladebeskyttelse af fx polyuretan.

Anvendelse

Vinyl bruges i skoler, sygehuse, kontorer, butikker, boliger etc. Da vinylgulve er nemme at renholde og kan være vandtætte, er de også gode i baderum, rengøringsrum, storkøkkener, laboratorier og lign.

Varianter

Du kan få vinylbelægninger i forskellige varianter, som hver især findes i mange farver og mønstre. Nogle af produkttyperne kan fås med prægede overflader. Vinylbelægninger produceres som banevarer eller som fliseprodukter.

Overfladen af vinyl er glat og nem at renholde. Vinyl har god modstandsevne mod vand og de fleste sure og alkaliske materialer.

Du kan også få vinyl med en mere ru overflade til brug på steder, hvor der stilles krav om en forøget skridmodstandsevne.

Vinyl findes også som afledende gulvbelægning.

Læs mere om skridsikkerhed

Læs mere om antistatiske gulve og ESD-gulve

Læs mere om akustik

Langvarig påvirkning af olie, asfalt, gummi mv. kan gøre, at farvestoffer vandrer ind i vinylen og misfarver den. Vinyl tåler ikke cigaretgløder og visse organiske opløsningsmidler.

Mærkning

Vinyl, der bruges som gulvbelægning, skal være CE-mærket.

Læs mere om CE-mærkning

Brandklasse

Vinyl, der bruges som gulvbelægning i flugtveje og andre områder med krav til brand og røgudvikling, skal have dokumentation for at opfylde den europæiske brandklasse Dfl-s1 i henhold til DS/EN 13501-1 (klasse G-gulvbelægning).

Læs mere om brandklassificering

Garanti

Der er 5 års slidgaranti i henhold til Gulvbranchens regler for materialegaranti for alle typer af klassificerede vinyler under forudsætning af, at leverandøren har godkendt anvendelsesområdet.

Homogen vinyl

Homogen vinyl består af en ensartet gennemfarvet masse, evt. med mønster igennem hele belægningen. Du kan få homogen vinyl i tykkelser fra 1,5 mm til 4,0 mm. Det leveres i baner med bredder mellem 1,2 og 2 m, og en del leveres desuden i form af fliser, som fås i formater mellem 250 x 250 mm og 610 x 610 mm.

Nogle homogene vinylprodukter er GVK-godkendt til brug i vådrum.

vinyl-1.jpg
Snit i homogen vinylbelægning.

Heterogen vinyl

Heterogen vinyl består af et slidlag og andre kompakte lag, som kan variere i sammensætning og mønster. Det fås både som banevarer og flisevarer.

Lagene har forskellige funktioner:

Øverste lag er typisk et slidlag af glasklar eller gennemfarvet PVC. Andre lag kan fx være armering i form af et tyndt glasfiberlag eller et dekorativt lag, der viser et bestemt mønster/design. Der kan også være et lag med skridhæmmende partikler eller et akustikregulerende lag.

Nogle heterogene vinylprodukter er GVK-godkendt til brug i vådrum.

Til brug i offentlige miljøer er heterogene banevarer udstyret med et tykt slidlag. Til lettere slidområder er slidlaget tyndere, og produkterne går ofte under betegnelsen ”Cushionvinyl”.

Læs mere i afsnittet om Cushionvinyl nedenfor.

vinyl-2.jpg
Snit i heterogen vinylbelægning.

LVT (Luxury Vinyl Tile) – design-vinylfliser/-planker

LVT er et heterogent vinylprodukt, som fås i mange typer flise- og plankeformater. Det fremstilles typisk enten i blokpresse eller udskæres af banevarer.

LVT-produkter fås i forskellige typer til montering både som fuldklæbet, fikseringsklæbet (loose lay) og helt limfrie typer. Der er både fordele og ulemper ved de enkelte typer.

Da der er forskel på de enkelte leverandørers fremstillingsmetoder, sammensætning af råvarerne og konstruktion af produktet, er det vigtigt at følge både belægnings- og limleverandørers anvisninger.

Produkterne fås i mange varianter, hvad angår design, funktion og slidklassifikation. LVT-produkter kan, ud over design, også give forskellige funktionelle løsninger.

Systemopbygninger hvor LVT-produkter indgår, er ikke egnet som belægninger i vådrum.

Cushionvinyl

Cushionvinyl er et heterogent vinylprodukt, som fås i banevarer på 2-5 meters bredde og i tykkelser på op til 5 mm. Øverste lag består af et slidlag af klar vinyl. I midten er der et lag opskummet vinylmateriale med trykt mønster. Produkterne er typisk bygget op om et bærelag af glasfiber eller lignende.

Cushionvinylprodukter er typisk fremstillet til brug i boliger eller lettere erhverv.

vinyl-3.jpg
Snit i Cushionvinylbelægning.

Kvartsvinyl

Kvartsvinyl fremstilles af PVC med et stort indhold af fyldstoffer – især kvarts. Det gør belægningen slidstærk over for tung trafik og mere åben for vanddampdiffusion end andre typer af vinylbelægninger. Kvartsvinyl fås som fliser i formaterne 300 x 300 mm eller 600 x 600 mm og i tykkelserne 2,0 til 3,2 mm.

Kvartsvinyl bruges især i objektsektoren, hvor der er krav om stor holdbarhed over for tung last, fx supermarkeder, varehuse, butikker, forsamlingslokaler etc. Limning af kvartsvinyl skal ske efter limleverandørens anvisning.

Vinyl med underlag af skum eller kork

Disse produkter består af et underlag af skum eller kork med et vinyl-slidlag ovenpå. Du kan få vinyl med underlag af skum eller kork i mange forskellige kvaliteter, i tykkelser på ca. 2,5-6,5 mm og i bredder på ca. 1,2 til 2,0 m.

Vinyl med skum- eller korkunderlag bruges i boligsektoren, skoler, sygehuse, kontorer, butikker, sportshaller etc.

vinyl-4.jpg
Vinylbelægning med bagside af skum eller kork.

PVC-frie banevare

PVC-frie banevare består af et plastråmateriale som er PVC-frit.

PVC-frie banevare består af en ensartet gennemfarvet masse, evt. med mønster igennem hele belægningen. PVC-frie banevare findes normalt i tykkelsen 2,0 mm og leveres i baner med bredde på 2 m.

Nogle PVC-frie banevare er GVK-godkendt til brug i vådrum.

Egenskaber

Homogen vinyl, som er DS/EN-klassificeret, skal opfylde: 

  • DS/EN ISO 10581 ”Elastiske gulvbelægninger – Gulvbelægninger i homogent polyvinylchlorid – Specifikationer”. 

Heterogen vinyl, som er DS/EN-klassificeret, skal opfylde:

  • DS/EN ISO 10582 ”Elastiske gulvbelægninger – Gulvbelægninger i heterogent polyvinylchlorid – Specifikationer”. 

PVC-frie belægninger som er DS/EN-klassificeret, skal opfylde:

  • DS/EN 14565 ”Elastiske gulvbelægninger – Gulvbelægninger baseret på syntetiske termoplastpolymerer – Specifikation”. 

Herudover er akustiske og cushionvinylprodukter defineret af hhv.:

  • DS/EN 650 ”Elastiske gulvbelægninger – PVC-gulvbelægninger med bagside af jute eller polyesterfilt eller polyesterfilt med PVC-bagside – Specifikation”.
  • DS/EN 651 ”Elastiske gulvbelægninger – PVC-gulvbelægninger med skumlag – Specifikation”.
  • ISO 11638 ”Resilient floor coverings – Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam – Specification”.

Kvartsvinylfliser er defineret af:

  • DS/EN ISO 10595 Elastiske gulvbelægninger – Semifleksible fliser/vinylfliser (VCT) – Gulvfliser af polyvinylchlorid – Specifikation.

 

Lægning og brug

Vinyl skal altid lægges efter leverandørens anvisninger.

Det er vigtigt, at du friskærer banesamlingerne korrekt, da limfugen i første del af limens hærdefase ikke vil kunne fastholde belægningen til underlaget, hvis der sker sammenpresning i samlingen.

Entreprenør og bygherre bør aftale principperne for banedisponering ud fra de rullelængder, som varen leveres i. Er intet andet aftalt, bør du altid føre baner ubrudt ind i dørhuller og vinduesnicher.

Du kan enten lægge vinyl med stødte samlinger, hvilket fx ofte bruges ved mønsterlægning, eller ved at svejse fugerne. Banevare bør som udgangspunkt altid monteres i fortløbende rullenummerrækkefølge.

Du skal lægge vinylen inden for en vis tid, efter du har påført limen (monteringstiden), for at sikre god klæbning og dermed den bedste vedhæftning. Monteringstiden afhænger af de materialer, der skal klæbes sammen, og af fugt- og temperaturforholdene i rummet.

Læggeretning

Banevare bør som udgangspunkt altid monteres parallelt med lysretningen. Flise- og plankevare og i rum med flere lyskilder og gangarealer, bør monteringsprincipperne aftales inden opstart.

Svejsning

Vinylgulve, som udsættes for vandpåvirkning, fx i vådrum og laboratorier, skal svejses i banesamlingerne. Brug svejsetråd, der er anvist af leverandøren.

Du må ikke svejse, før limen er tilstrækkeligt hærdet. Efter svejsningen skal du skære tråden af i niveau med overfladen af banerne, så rengøringsvand og snavs ikke samler sig i og omkring svejsefugen.

Svejsefuger skal være glatte og ensartede.

Til boligvinyler kan du bruge koldsvejsning med en såkaldt koldsvejsevæske.

Læs mere om fuger og fugesamlinger i det generelle kapitel om elastiske gulvbelægninger

 

Vådrum

Hvis homogene og heterogene vinylbelægninger samt PVC-frie belægninger har dokumentation for at opfylde særlige kvalitetskrav (GVK), kan de bruges som vandtæt belægning af gulve og vægge i vådrum.

Gulv- og vægbeklædningsproducenter kan anvende GVKs piktogram i deres datablade og lign., hvis produktet er GVK-godkendt og fremgår af GVKs liste over godkendte vådrumssystemer.

imager37t8.png

Se listen over godkendte GVK-produkter

Læs mere om beklædning med vinyl i vådrum

Læs mere om udfaldskrav og tolerancer for vinyl i Gulvbranchens guide til vurdering af gulve (pdf)