Gulvfakta

Afslutning mod gulvafløb

Fælles for hærdeplastbaserede fugefrie gulve er, at vandet skal ledes til gulvafløb og overgangen mellem gulv og gulvafløb er derfor en vigtig detalje.

Senest opdateret 07.05.2024
På denne side

 

Om afslutning mod gulvafløb

Fugefrie industrigulve anvendes ofte steder, hvor de bliver udsat for fysiske, kemiske og termiske belastninger og hvor der samtidig stilles høje krav til hygiejne. Det vil sige, at der er høje krav til de fugefrie gulvbelægningers egenskaber, der også skal tåle megen vask. Udendørs er der ligeledes fugefrie gulvbelægninger med høj vandbelastning.

Gulvafløb produceres i mange forskellige dimensioner, udformninger og materialer. Inden du vælger afløbskonstruktion, bør du kortlægge, hvilke påvirkninger det fugefrie gulv og gulvafløb vil blive udsat for.

De fysiske og kemiske belastninger kræver korrekt dimensionering og materialevalg til at modstå de fysiske og kemiske belastninger. De termiske belastninger derimod er dynamiske, der gentagne gange udsætter gulvafløb og specielt overgangen mellem gulv og gulvafløb for en hård belastning.

Det kan fx være ved rengøring med damp eller ved udledning af kogende vand eller olie efter madlavning. Udendørs sker ligeledes store temperaturudsving hen over døgnet og året.

Typisk anvendes rustfrie gulvafløb sammen med fugefrie gulvbelægninger. Rustfrit stål har en højere varmeudvidelseskoefficient end beton. Rustfrit stål vil således bevæge sig mere end beton ved temperaturforandringer.
Fx vil en 3 m lang afløbsrende i rustfrit stål, der opvarmes 50 °C, udvide sig ca. 2,5 mm, hvis den ikke er fikseret i forhold til omgivelserne. Det er derfor vigtigt at sikre, at gulvafløbet bliver fuldstændigt omstøbt, så gulvafløb og omstøbningsmørtlen ikke kan bevæge sig i forhold til hinanden. Ved en 100 % omstøbning fikseres gulvafløbet og samtidig vil det rustfrie stål hurtigt aflede varmen til den omkringliggende konstruktion, så spændingerne minimeres. 

Ved korrekt materialevalg, hvor materialerne har god vedhæftning til det rustfrie gulvafløb, skabes en god og sikker overgang fra gulv til gulvafløb.
Vær særlig opmærksom på, at overgangen mellem gulv og gulvafløb er niveaufri, hvor der er kørende materiel og lign., og hvor der er høj vandbelastning, kan det være en fordel, at gulvafløbet er sænket 1-2 mm i forhold til gulvet.

Selve gulvbelægningen kan udføres enten hård eller fleksibel. Dette afhænger af undergulvet, gulvbelægning, valg af gulvafløb og ikke mindst de fysiske og kemiske belastninger.

Det er ofte en fordel at placere gulvafløbet nogle millimeter under det tiltænkte niveau. Dette gøres for at tage højde for udførelsesmæssige tolerancer. Når der er skærpede krav til gulvenes planhed, undersænkes gulvafløbene ikke.

Rådgivning

Valg og montage af gulvafløb er en vigtig og en meget svær detalje i en gulvkonstruktion. Det anbefales derfor at kontakte leverandøren eller en specialist, som kan rådgive om valg og montage af gulvafløb.

 

Afløbstyper

Industriafløb produceres med eller uden flange til smøremembran.

Ved store gulvafløb eller afløbsrender anbefales det at sikre, at bund og sider i gulvafløbene er tilstrækkeligt afstivet.


Afslutning mod industriafløb med og uden flange til smøremembran.

Tilslutning til gulvafløb med lodret tilslutning

Ofte er et industriafløb ikke udført med en flange til smøremembran. Når dette er tilfældet, skal tætningen/vedhæftningen ske på gulvafløbets lodrette side.


Detalje A. Principskitse af gulvafløb med lodret tilslutning.

 1. Gulvafløb, hvor tilslutning af gulvbelægning sker mod gulvafløbets lodrette side.
 2. Ankre til fastgørelse af gulvafløbet. (Større gulvafløb eller afløbsrender vil bevæge sig ved termisk påvirkning. Det er derfor vigtigt at fiksere gulvafløbet til undergulvet, så de spændinger, der opstår, kan optages af undergulvet. Jo længere og større gulvafløbene er jo vigtigere er fastgørelserne).
 3. Visse afløbsleverandører leverer gulvafløb, hvor dette område er udfyldt med en epoxymørtel. Hvis dette område ikke er udfyldt, bør det udstøbes enten inden eller i forbindelse med omstøbningen af gulvafløbet jf. pkt. 4. Den epoxymørtel afløbsleverandørerne anvender kan tåle de temperaturer som gulvafløbet er dimensioneret til at kunne klare. Hvis det ønskes at støbe dette ’hulrum’ ud med en epoxymørtel anbefales det at anvende en type der både kan binde på stål og samtidig kan tåle høje varmegrader. Støbning op under og omkring gulvafløbets sider er en vigtig detalje. I visse tilfælde kan det være en fordel, at betonentreprenøren udfører en udsparing langs gulvafløbets sider, hvorved gulvbelægningsentreprenøren kan udføre hele afslutningen mod gulvafløbet.
 4. Omstøbningsmørtel. Dette materiale skal omstøbe gulvafløbet fuldstændigt. Dette sker lettest med et selvudflydende materiale. Hvis dette ikke er muligt, skal man at sikre sig, at der er fuldstændigt omstøbt og kontakt/vedhæftning til gulvafløbet.
 5. Vedhæftning til gulvafløb. Anvend et kunststofmateriale, der kan binde på gulvafløbet. Hvis gulvbelægningsmaterialet ikke kan binde til gulvafløbets overflade, bør der anvendes en vedhæftningsprimer.
 6. Reces. Formålet er at skabe et område, hvor det fugefrie gulv får fuldstændig kontakt til gulvafløbet. Samtidig ’låses’ den fugefrie gulvbelægning til undergulvet.
 7. Fugefri gulvbelægning.

Tilslutning til gulvafløb med flange

Ved gulvafløb med flange til smøremembran sker selve tætningen og vedhæftningen mellem gulvafløb og den omkringliggende konstruktion på en flange der typisk er 40-50 mm omkring hele gulvafløbet.


Detalje B. Principskitse af gulvafløb med flange.

 1. Gulvafløb, hvor tilslutning af gulvbelægning sker mod gulvafløbets vandrette flange.
 2. Ankre til fastgørelse af gulvafløbet. (Større gulvafløb eller afløbsrender vil bevæge sig ved termisk påvirkning. Det er derfor vigtigt at fiksere gulvafløbet til undergulvet, så de spændinger der opstår kan optages af undergulvet. Jo længere og større gulvafløbene er, jo vigtigere er fastgørelserne)
 3. Visse afløbsleverandører leverer gulvafløb, hvor dette område er udfyldt med en epoxymørtel. Hvis dette område ikke er udfyldt bør det udstøbes enten inden eller i forbindelse med omstøbningen af gulvafløbet jf. pkt. 4. Den epoxymørtel afløbsleverandørerne anvender kan tåle de temperaturer som gulvafløbet er dimensioneret til at kunne klare. Hvis det ønskes at støbe dette ’hulrum’ ud med en epoxymørtel anbefales det at anvende en type der både kan binde på stål og samtidig kan tåle høje varmegrader. Støbning op under og omkring gulvafløbets sider er en vigtig detalje. I visse tilfælde kan det være en fordel at betonentreprenøren udfører en udsparing langs gulvafløbets sider, hvorved gulvbelægningsentreprenøren kan udføre hele afslutningen mod gulvafløbet.
 4. Omstøbnings mørtel. Dette materiale skal omstøbe gulvafløbet fuldstændigt. Dette sker lettest med et selvudflydende materiale. Hvis dette ikke er muligt, skal man at sikre sig, at der er fuldstændigt omstøbt og kontakt/vedhæftning til gulvafløbet
 5. Vedhæftning til gulvafløb. Anvend et kunststofmateriale, der kan binde på gulvafløbet. Hvis gulvbelægningsmaterialet ikke kan binde til gulvafløbets overflade, bør der anvendes en vedhæftningsprimer
 6. Fugefri gulvbelægning.
 7. Afretningslag.
 8. Tætning i overgang mellem flange og gulv. (Ved risiko for bevægelse mellem undergulv og gulvafløb  anbefales det at udføre en fleksibel tætning. Tætningen skal have god vedhæftning til undergulv/flange og også til den fugefri gulvbelægning. Det anbefales at tætningen er en del af det fugefrie gulvbelægningssystem).

Tilslutning til gulvafløb ved renovering

Ved renovering af en eksisterende gulvoverflade slibes en ”kile”, så undergulvet forsænkes ned til det eksisterende gulvafløb i ca. samme tykkelse som den fugefrie gulvbelægning.


Principskitse af tilslutning til eksisterende gulvafløb.

 1. Eksisterende gulvafløb, hvor tilslutning af gulvbelægning sker mod gulvafløbets lodrette side.
 2. Eksisterende undergulv.
 3. Vedhæftning til gulvafløb. Anvend et kunststofmateriale, der kan binde på gulvafløbet. Hvis gulvbelægningsmaterialet ikke kan binde til gulvafløbets overflade, bør der anvendes en vedhæftningsprimer
 4. Reces. Formålet er at skabe et område, hvor det fugefrie gulv får fuldstændig kontakt til gulvafløbet. Samtidig ’låses’ den fugefrie gulvbelægning til undergulvet.
 5. Ved udførelse af tykke gulvbelægninger, så som PU-crete, anbefales det at udføre en ekstra låserille. Denne ekstra låserille er med til at ’aflaste’ recessen ved gulvafløbet og minimere risikoen for at der kommer en revne ved gulvafløbet.
 6. Fugefri gulvbelægning.