Gulvfakta

Farveforskelle

Hærdeplastbaserede fugefrie gulvbelægninger udlægges i flydende form og fås i stort set alle farver. Hvis det er nødvendigt at lave reparationer, eller hvis et gulv skal udføres i flere etaper, så vil der komme nuanceforskelle i gulvbelægningen.

Om farver

Fugefrie gulvbelægninger tones i de mængder, der bestilles. Indfarvningen af materialet kan ske, samtidig med at det produceres, eller det kan tones efterfølgende pr. spand.

Indfarvningen af en hel produktion (batch) er selvfølgelig mere præcist end toning af en enkelt spand. Det kræver dog, at der kan aftages en mængde svarende til en batch. En batch kan være helt op til 8 ton. Disse forskellige toningsprocesser vil give små nuancevariationer.

For at leverandøren kan kalde et produkt en bestemt farve, skal det overholde et vist spektrum. Dvs. at det må variere en smule i forhold til den korrekte farve. Denne variation kan gå i flere retninger. Hvis en entreprenør får 2 sæt, der er i hver ende af spekteret, vil der kunne opleves nuanceforskelle.

I udførelsesfasen har temperatur og luftfugtighed også indflydelse på det færdige produkts glans og farve. Det er derfor meget svært at ramme den præcist ønskede farve.

 

Nye gulve

Hvis arealet overstiger en batch eller en spand, vil der potentielt komme en nuanceforskel, hvor der skiftes fra den ene batch/spand til en anden. Arbejdet bør så vidt muligt arrangeres sådan, at der ændres batch, hvor det generer mindst.


Accepteret farveforskel i topcoat med samme farver, men 2 forskellige batchnumre.

Projektering

Projekteringen af et byggeri bør planlægges ud fra, at fugefrie gulvbelægninger udføres i én sammenhængende entreprise. Hvis gulvene ikke udføres sammenhængende, vil de fremstå med nuanceforskelle. Det bør også projekteres, at gulve ikke udsættes for skadesrisici, dvs. så sent i processen som muligt, da reparationer vil blive synlige og dermed fremstå som reparerede.

Der bør udføres en mockup eller et prøvefelt. Hvis der er risiko for, at arbejdet sker i flere tempi, bør et prøvefelt også indeholde en reparation, så bygherre kan se, hvad der er udførelsesmæssigt muligt.

 

Afdækning

I perioden fra udførelse af gulvbelægningen til afleveringen kan det være nødvendigt at afdække gulvet. Hvis en fugefri gulvbelægning skal afdækkes, er det vigtigt, at hele gulvet afdækkes for at undgå nuanceforskelle. UV-lys påvirker nemlig farverne.

Der må ikke tapes direkte på gulvbelægningen, da der er risiko for blødgørevandring fra tapen.  

Læs mere om afdækning

 

Renovering af gamle gulve

En eksisterende gulvbelægning falmer, gulner og bliver tilsmudset. Reparationer i gammelt gulv vil altid være synlige.

Hvis det er muligt, så brug produkter af samme leverandør som det eksisterende gulv, da der både er nuance- og glansforskelle fra forskellige leverandører. Dette giver store variationer i nuancerne.


Eksempel på reparation i samme farve, men 2 forskellige batchnumre.

 

Vurdering af farveforskelle

Vurdering af farveforskelle skal altid foregå iht. Gulvbranchens besigtigelseskriterier.

Farveforskelle i fugefrie gulvbelægninger kan ikke undgås og må accepteres. Det er kun, hvis helhedsindtrykket af gulvbelægningen er væsentligt forringet, at farveforskellen ikke kan accepteres.

Læs mere om Gulvbranchens besigtigelseskriterier

Læs mere i forventningsfolderen for hærdeplastbelægninger (pdf)