Gulvfakta

Skridhæmmende overflader

Fugefrie gulve kan gøres skridhæmmende ved at afstrø den nyudlagte uafhærdede gulvbelægning med sand, granitskærver eller andet egnet materiale.

Om skridhæmmende overflader

I valget af en fugefri gulvbelægning skal det besluttes om den skal være glat eller skridhæmmende. Det afhænger af anvendelsen af gulvet. Der er mange industrier, hvor gulvene vaskes ofte. Her er det  nødvendigt med skridhæmmende overflader. Ligeledes anbefales det, at udendørs gulvbelægninger gøres skridhæmmende.

Hvor skridhæmmende gulvet bliver, afhænger af:

  • størrelsen og formen af afstrøningsmaterialet
  • forholdet mellem afstrøningsmaterialet og basismaterialet
  • typen af topcoat.

Skridhæmning som en del af materialet

I nogle gulvsystemer er de skridhæmmende materialer en del af basismaterialet.

Med eller uden topcoat

Nogle fugefrie gulvbelægninger udføres uden topcoat. Fx anvendes ofte granit og bauxit på stibroer, køreramper og andre steder, hvor der er særlige krav til gulvbelægningens skridhæmmende egenskaber (og ikke mindst slidstyrkemæssige egenskaber.) Det oftest anvendte afstrøningsmaterialer til fugefrie gulvbelægninger med topcoat er ovntørret kvartssand.

Typer af topcoat

Der findes færdigblandede topcoats med varierende skridhæmmende egenskaber. Man kan også tilsætte topcoaten forskellige materialer for at give gulvbelægningen en let skridhæmmende overflade.

 

Afstrøningsmaterialer

Vælg afstrøningsmaterialet ud fra gulvbelægningens belastning og brug. Som regel bruger man kvarts som afstrøningsmateriale, men i særligt hårdt belastede områder kan man bruge hårdere materialer.

Mohs' hårdhedsskala

Afstrøningsmaterialers hårdhed varierer og måles efter Mohs’ skala, som bruges til at identificere materialers relative hårdhed. Skalaen er en hårdhedsskala udarbejdet i 1824 af den østrigske mineralog Friedrich Mohs.

Skalaen går fra 1 til 10, hvor 1 er det blødeste materiale, mens 10 er den maksimale hårdhed.

Afstrøningsmateriale

Hårdhed (cirkaværdier)

Diamant

10

Silicium carbid

9

Bauxit

9

Dynagrip

8

Glas

7

Kvarts

7

Kalcineret flint

7

Granit

5-7

Marmor

3

Eksempler fra Mohs-skalaen.

 

Forventningsafstemning                

Afstem forventningerne til det færdige gulv med bygherre. Det er vigtigt at fortælle, at skridhæmmende gulvbelægninger er håndarbejde, og at man derfor ikke kan forvente en fuldstændig ensartet overflade.

Når en gulvbelægning gøres skridhæmmende ved at tilsætte skridhæmmende materiale i topcoaten, vil du ofte kunne se rullespor og overlap.

Lav et prøveområde

Det anbefales at der udføres et prøvefelt eller en prøveplade, som kan indgå i den færdige gulvbelægning. De fleste leverandører oplyser i deres tekniske specifikationer, hvilken skridhæmmende klasse gulvbelægningen tilhører.

Læs mere i forventningsfolderen for hærdeplastgulve (pdf)

Læs mere om generelle retningslinjer for skridhæmmende gulve

 

Drift og vedligehold

De skridhæmmende egenskaber vil ændre sig ved brug og slitage. Tjek derfor de skridhæmmende egenskaber jævnligt – alt efter brug.