Gulvfakta

Valg af fugefrie gulvbelægninger

For at vælge den korrekte gulvkonstruktion bør du overveje de belastninger, gulvbelægningen vil blive udsat for.

Valg af gulvbelægning

For at vælge den korrekte gulvbelægning bør du overveje de belastninger, gulvbelægningen vil blive udsat for. Både gulvkonstruktionens bærende del og gulvbelægningen skal vælges korrekt i forhold til de statiske, dynamiske, kemiske og termiske påvirkninger, som gulvkonstruktionen udsættes for.

Husk, at gulvet altid kun er lige så godt som det undergulv, det lægges på, dvs. betondækket eller et evt. afretningslag.

Du bør altid vælge fugefrie gulvbelægninger ud fra funktionskrav, som er opstillet på baggrund af funktionsanalyser.

Resultatet af funktionsanalysen udgør en oversigt over de belastningsgivende funktionskrav og er dermed grundlaget for korrekt valg af gulvbelægning og konstruktionsopbygning.

Leverandører af fugefrie gulve kan på baggrund af funktionsanalysen rådgive om, hvilke produkt- og belægningstyper der egner sig bedst til et givet formål.

Funktionsanalyse (pdf)

Belastninger

 • Fysiske belastninger
  Inden valg af fugefrie gulvbelægninger bør du få kortlagt de fysiske belastninger som fx punktlast, fladelast og vibrationer mv.
  Læs mere under Tekniske egenskaber.

 • Kemiske belastninger
  For at vurdere risikoen for kemiske påvirkninger skal du vide, hvilke stoffer gulvbelægningen kan komme i kontakt med og hvordan. Det er fx ikke nok at vide, at materialet kommer i kontakt med syre, da dette er et vidt begreb. Typen, pH-værdien, koncentrationen og en evt. kombination af forskellige påvirkninger, fx syre i forbindelse med varme, betyder meget for den endelige vurdering af gulvbelægningens modstandsevne.

 • Termiske belastninger
  Permanent høje eller lave temperaturer og skiftende temperaturer (temperaturchok) kan være årsag til svigt i gulvbelægningen. Ud over at tage hensyn til temperaturer på maskinudstyr i drift og produkter under bearbejdning skal du også tage hensyn til temperaturer i tilstødende områder. Visse steder, hvor der fx udføres autoklavering, kogning, sterilisering eller lynfrysning, er temperaturerne ofte ekstreme.

Skridhæmmende overflader

Gang- og arbejdsområder kræver forskellige grader af gangsikkerhed, afhængig af om gulvet er vådt eller tørt.

Derfor bør du afstemme gulvets overfladefinish efter risikoen for spild på gulvet. For våde gulve gælder, at jo grovere overfladestruktur, jo større gangsikkerhed. Modsat bliver kravene til rengøring og hygiejne sværere at opfylde.

Du bør derfor lave gulvet med forskellig gangsikkerhed – afstemt efter kravene til de forskellige områder.

Du kan gøre gulvbelægninger af hærdeplast skridhæmmende ved at tilsætte hårde partikler til basismaterialet, typisk sand eller glasperler. Størrelsen, mængden og formen af sandkornene samt forholdet mellem sand og basismateriale afgør overfladen på gulvet, og hvor skridhæmmende det bliver. Hvis du påfører en topcoat, vil tykkelsen af den også påvirke resultatet.

De grundlæggende principper i opbygningen af skridhæmmende epoxy og polyuretangulve er de samme som for almindelige PU-/epoxygulve. Det foregår sådan:

 1. Prime undergulvet.
 2. Påfør den egentlige belægning – også kaldet bodycoaten.
 3. Mens bodycoaten er våd, skal du afsande gulvet. Det gøres manuelt, og du må som bygherre forvente (store) variationer i overfladen. Du får som regel det bedste resultater, hvis du "mætter" bodycoaten, dvs. tilsætter så meget sand, at der efter afsandingen ligger et ensartet jævnt lag sand over hele gulvfladen.
 4. Fjern det overskydende sand ved at støvsuge, når gulvet er hærdet.
 5. Gulvet vil nu have en meget grov og ru overflade og ofte være for skridhæmmende og mere eller mindre umuligt at renholde. For at gøre overfladen mere glat bør du derfor afslibe overfladen let. Til sidst kan du påføre gulvet en topcoat.
 6. Du kan også tilsætte de skridhæmmende partikler i topcoaten – det vil typisk være glasperler. Så opnår du en relativ let skridsikring. Skridsikringen vil aftage over tid, især pga. slid, men forkert/for megen brug af rengøringsmidler vil også påvirke overfladen. For opsandede produkter er skridsikringen mere stabil over tid.

Lav altid et prøvegulv. De fleste leverandører oplyser i deres tekniske specifikationer, hvilken skridsikkerhedsklasse belægningen tilhører, men små variationer i mængder og materialer kan give store variationer i den færdige overflade. Du bør derfor altid afstemme forventningerne til det færdige gulve mellem entreprenør og bygherre ved at lave et prøveareal, som bygherre kan godkende.

Læs mere om forebyggelse af fald på gulv i AT-vejledning A.1.6 (pdf).

Læs mere om skridsikkerhed.

Hygiejne

I mange virksomheder, fx medicinalindustrien, fødevareindustrien, samt kemi- og elektronikindustrien er der strenge krav til hygiejnen. Kravet vil normalt være helt rene omgivelser, fx støvfrie gulve uden revner eller skarpe vinkler, der er svære at rengøre.

Læs mere om hygiejnekrav i Fødevarestyrelsens Vejledning nr. 9236 (pdf).

Elektrostatiske egenskaber

I mange industrier er der krav til gulvets elektrostatiske egenskaber. Kravet stilles bl.a. for at forebygge elektriske forstyrrelser i følsomt elektronisk udstyr eller for at modvirke ophobning af statisk elektricitet, som kan medføre gnistdannelse eller eksplosionsfare.

Læs mere om antistatiske gulve og ESD-gulve.

Hulkehler

Du kan med fordel afslutte hærdeplastgulve i vandbelastede områder med hulkehler mod vægge og lign. I andre områder bør du afslutte med almindelige fodpaneler eller lister i træ, plast eller gummi.

Du kan enten montere præfabrikerede hulkehler langs væggene, eller de kan håndlaves i epoxymørtel. Begge metoder har fordele og ulemper. Se eksempler på de 2 typer nedenfor.

Præfabrikerede

De faste hulkehler leveres i længder på ca. 1 meter og limes til gulv og væg med en dertil egnet monteringslim. Det kan fx være – ofte et epoxybaseret produkt. Du kan få hulkehler i forskellige højder, bredder og rundingsradier. Det typiske højde/breddeforhold er 50/25 eller 100/25.

Du kan tilpasse dem længden ved at bruge en almindelig geringssav, men det er svært at tilpasse dem i højden. Der kommer samlinger for hver ca. 1 meter, og de vil være synlige.

De faste hulkellister stiller store krav til tolerancerne på gulve og vægge. Er væggene skæve, gulvene ikke plane og vinklen mellem gulv og væg ikke ret, vil listerne "springe " i samlingerne, og der kan komme mellemrum mellem listerne og væggene/gulvet. Dem må du efterfølgende fuge eller lukke på anden vis.

fugefri-2.jpg
Eksempler på præfabrikerede hulkehler

Håndlavede

Håndlavede hulkehler udført i epoxymørtel er langt mere fleksible, men de varierer meget i overflader og rundingsradier.

Du kan lave rundingen mellem gulv og væg ved at bruge et hulkehlsjern, men du er som bygherre begrænset af de radier, jernene leveres i.

Du kan tilpasse den håndlavede hulkel efter opgaven, fordi den følger forløbet af gulv og væg, hvilket gør den meget anvendelig. Højden bør ikke være over 75 mm, ellers har den en tendens til at "falde sammen" i hærdeperioden og danne "gardiner".

Ved flisearbejde bør nederste fliserække overlappe hulkelen, så vand, der løber ned ad væggen, ikke kan løbe ned bag hulkelen.

Overfladen og højden på epoxyhulkehler afhænger af epoxymørtlen. Ønsker du en høj hulkel, skal du opbygge/støbe den over flere omgange, og du skal afsætte tid til det. Indvendige og udvendige hjørner vil aldrig kunne fremstå 100 % skarpe og rene. De er håndlavede og vil variere.

Ved større entrepriser er det en god ide at udføre en muck-up, så du får afstemt løsninger og forventninger.

fugefri-3.jpg
Eksempel på en hulkehl udført i epoxymørtel.

Afslutning mod gulvafløb

Overgangen mellem hærdeplastgulvet og afløbsrender er et meget kritiske område. Især hvis afløbet bliver udsat for store temperatursvingninger som fx i industrikøkkener og i fødevareindustrien.

Temperatursvingninger

Temperatursvingningerne sker, når fx kogende vand hældes direkte i afløbet, eller når lokalerne gøres rent, hvor man ofte bruger hedvandsspuling.

Det vil få afløbet til at udvide sig. En temperaturstigning på 50 °C i en 3 meter lang rende vil give en længdeudvidelse på 2-3 mm – afhængig af det konkrete materiale. Når afløbsrenden og gulvet skal bygges sammen, er det at være opmærksom på dette og udforme overgangen, så den kan optage bevægelserne.

Der findes en lang række afløb, der er specielt designet til hærdeplastgulve.

Påvirkninger

Inden du vælger afløbskonstruktion, bør du overveje nøje, hvilke påvirkninger afløb og gulv vil blive udsat for. Hvis konstruktionen vil blive udsat for store temperatursvingninger, bør du lave en elastisk fuge i overgangen mellem afløbet og gulvbelægningen. Hav påvirkninger fra temperaturer, rengøringsmidler og andre kemikalier med i dine overvejelser, inden du vælger fugemateriale.

Fuger

Fugen bør være ca. 10 mm bred og 6-7 mm dyb. Det er vigtigt at følge fugeleverandørens anvisninger. Du bør prime siderne i fugerillen og bruge fugebund. Fuger omkring industriafløb bør tjekkes 2-3 gange om året. Hvis de udsættes for store termiske og kemiske påvirkninger, må man forvente en kort levetid (1-2 år).

For at sikre en god forankring af hærdeplastbelægningen bør du lave en rille/recesses omkring afløbskanten. Rillen skal være så stor (bredde og dybde), at hærdeplastbelægningen omslutter fugen. Se billederne nedenfor.

fugefri-4.jpg fugefri-5.jpg
Afslutning af hærdeplastgulve mod afløbsrende