Gulvfakta

Ridseprøvning

Ridseprøvning er en kontrolmetode til at vurdere kvaliteten af gulvoverflader på spartlede og støbte undergulve, når der ikke stilles krav til overfladens bindingsstyrke.

Senest opdateret 14.10.2021
På denne side

 

Om ridseprøvning

Manglende hæftning til undergulvet

Nogle gange hæfter en gulvbelægning ikke til undergulvet som forventet. Det skyldes ofte, at overfladen ikke er renset ordentligt for fx støv, olie, slam eller maling, inden gulvbelægningen blev lagt. I de tilfælde sker der typisk et brud i overgangen mellem lim og undergulv, fordi limen ikke "binder" ordentligt til overfladen.

Brud i overfladen

I andre tilfælde sker der et brud i spartel-/tyndpudsoverfladen lige under limen. Man ser en såkaldt separation i de øverste lag af spartelmassen. Separationer skyldes ofte problemer med temperatur, træk og vandpåvirkning.

Identificer svage overflader

Gulvkonstruktioner er ikke stærkere end det svageste led. Derfor er det vigtigt at identificere og fjerne eventuelle områder med svage overflader, inden du lægger den færdige gulvbelægning.

Tjek med ridseprøvning

Som en vigtig del af din overtagelseskontrol skal du inspicere overfladerne grundigt og foretage ridseprøver for at finde eventuelle svage områder.

Ridseprøvning er ikke altid nok

De fleste fugefrie gulvbelægninger og visse massive trægulve, der fuldlimes direkte på undergulvet, stiller specifikke krav til underlagets bindingsstyrke. Her skal du kontrollere og dokumentere bindingsstyrken ved hjælp af aftræksprøver, og her vil ridseprøvning ikke være nok.

Læs mere om bestemmelse af trækstyrker

 

Udstyr og metode

Brug en professionel ridsespids med ridseskabelon som vist på billedet.

ridseproeve.png
Professionelt ridseværktøj.

Ridsespidsen er en fjederbelastet ridsenål, der kan indstilles i 3 belastninger for hhv. bolig, kontorer (herunder skoler, hospitaler og lign.) og industri (lagerhaller, værksteder og lign.).

Indstilling af ridsespidsen

 • Trin 1: Fjederens grundposition – Belastningsklasse A (bolig)
  Anspændt fjederposition med ca. 1 kg. belastning
 • Trin 2: Fjederens mellemposition – Belastningsklasse B/C (let erhverv/erhverv)
  Anspændt fjederposition med ca. 2 kg. belastning
 • Trin 3: Fjederens yderposition – Belastningsklasse D (industri)
  Anspændt fjederposition med ca. 3 kg. belastning.

Undgå at bruge kniv, skruetrækker eller lign.

Nogle bruger en kniv, skruetrækker eller lign. som et ridseværktøj. Det er ikke en god løsning, fordi belastningen på overfladen vil variere fra person til person. Du får derfor ikke et korrekt resultat.

Hvis du bruger en professionel ridsespids, vil belastningen altid være den samme, uanset hvem der udfører testen.

Sådan udfører du ridseprøven

 1. Indstil ridsespidsen til den ønskede belastningsklasse.
 2. Lav ridserne parallelt med ca. 6 mm afstand i en vinkel på 40-60˚.
 3. Gentag, så der fremkommer et rombeformet net på gulvet. Mønsteret må ikke være kvadratisk (dvs. hjørnevinkler ≠ 90°).

Eksempel på god overflade


En overflade af god kvalitet vil efterlade en ren streg, og kanterne i mønsteret vil fremstå skarpt og rent uden afskalninger. 

Eksempel på svag/kassabel overflade


Er overfladen ikke i orden, vil kanterne fremstå krakelerede og urene.

En svag overflade skal enten fjernes eller forstærkes. Du kan fjerne overfladen ved fx at slyngrense til fast underlag.

Du kan forstærke cementbaserede overflader ved at prime med tynd, vandbaseret epoxyprimer eller ved at bruge vandglasbaserede produkter. Søg altid vejledning hos producenten først, og lav vedhæftningsprøver for at teste, om de forskellige produkter fungerer sammen.

 

Oplæg til kontrolplan

Ansvar for kvalitet og kontrol

Det er som udgangspunkt den, der udfører en opgave, der har ansvaret for kvaliteten og dermed for at kontrollere produktet og processen, jf. principperne omkring egenkontrol. Er det fx en tyndpudsentreprenør, der udlægger tyndpudsen, er det hans ansvar at udføre den kontrol, der skal til for at dokumentere, at overfladen er fri for slam, separationer og andre svage områder.

Gulvlæggerens opgaver

Som gulvlægger skal du udføre mindst én stikprøvekontrol for at verificere tyndpudsentreprenørens egenkontrol. Du skal indarbejde disse kontroller i din overtagelseskontrol af de frigivne arealer – ligesom planheds- og fugtkontroller mv.

Hvis du vurderer, at overfladen er ensartet, skal du udføre én ridseprøve pr. rum på op til 100 m². Ved større rum skal du udføre en ridseprøve pr. hver 100 m². Udfør desuden en prøve pr. pumpestart/-stop. Varierer overfladen, skal du foretage flere prøver og afklare, hvad der er årsagen til variansen. Søg evt. råd og vejledning hos leverandøren.