Gulvfakta

Vandrethed

Gulve skal være vandrette inden for visse tolerancer.

Senest opdateret 03.11.2021
På denne side

 

Om vandrethed

Ved vandrethed forstår man, at alle gulvets punkter ligger i samme kote, hvormed planet er vandret. Afvigelser konstateres ved hældning af gulvet.

Tolerancekravene i dette afsnit gælder hovedsagelig ved nybyggeri. Ved renovering er der nemlig ofte særlige forhold, som gør, at man aftaler lempede tolerancekrav og målemetoder.

 

Tolerancekrav for vandrethed

Tolerancer bør fremgå af aftalegrundlaget. Hvis der ikke er aftalt andet, regnes et gulv for vandret, hvis gulvfladen ikke falder med mere end 10 mm pr. 6 meter.

Ved gulvflader mindre end 6 meter, skal tolerancen altid måles i hele rummets bredde og/eller længde.

Omregnet til % bliver det: 10 / 6.000 x 100 = 0,17 %.

Uanset hvilken længde gulvflade du skal kontrollere, kan den maksimal tilladelige lodrette afstand findes ved at gange rummets længde i mm med 0,0017.

Fx må en gulvflade på 2.450 mm hælde 4,2 mm, fordi: 2.450 x 0,0017 = 4,2 mm. 

 

Måling af vandrethed

Du kan måle en gulvflades vandrethed ved at bruge fx et retholt eller et nivelleringsapparat. Bruger du retholt, skal du klodse det op til vandret og måle højden på opklodsningen. Mål evt. afvigelsen med en målekile.

Mål vandrethed fra et vilkårligt punkt på gulvfalden, hhv. diagonalt og vinkelret på rummets vægge. Fladens forløb skal være jævnt faldende eller stigende.

Vær især opmærksom på eventuelle tolerancekrav på planhed. Vandrethed har ikke noget at gøre med planhed. Du kan altså godt risikere at have et gulv, der overholder kravet til vandrethed, men ikke overholder kravet til planhed og omvendt.

Afvigelser fra vandrethed konstateres ved hældning af gulvet.

Se video fra tolerancer.dk om måling af vandrethed

 

Omfang

Kontrolomfanget bør fremgå af aftalegrundlaget, hvis der stilles krav.

Der udføres typisk 1 måling pr. kontrolafsnit eller pr. rum.