Gulvfakta

Aftalegrundlag

Det er vigtigt, at der findes et entydigt og præcist arbejds- og aftalegrundlag, når gulve og trapper skal renoveres.

Senest opdateret 01.05.2009

Derfor er et aftalegrundlag vigtigt

For både bygherre og entreprenør er det vigtigt, at der findes et entydigt og præcist arbejds- og aftalegrundlag, når gulve og trapper skal renoveres. Projektet skal entydigt og klart angive omfang og indhold af de ydelser, der indgår i aftalen.

Ved trapperenovering er det fx vigtigt for tilbudsgiver at vide, om trappen må spærres for anden færdsel under renoveringen.


Retsinformationsbestemmelse

Tilbudsgiver kan betragte udbuddets oplysninger som korrekte. AB 18 § 4 stk. 2 fastlægger disse krav til bygherrens udbud:

”Der bydes på grundlag af de oplysninger, som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal være entydigt formuleret. Afhængigt af materialets detaljeringsgrad og kravene til entreprenørprojektering skal det være udformet således, at der er klarhed over ydelser og vilkår.”