Gulvfakta

Undergulve af beton og anhydrit- eller cementbaseret afretningslag

Bliv klogere på undergulve af beton og anhydrit- eller cementbaseret afretningslag.

Om anhydrit- og cementbaserede afretningslag

Du kan afrette gamle betongulve og gulve med anhydrit- eller cementbaserede afretningslag med spartelmasse eller med anhydrit- eller cementbaseret flydemørtel. Du kan også bruge træ- eller gipsbaserede plader udlagt på PE-folie og pap eller på PE-folie kombineret med trinlydsdæmpende materialer, fx ovntørret sand eller granulerede afretningsmaterialer.

Hvis der er risiko for opstigende fugt, fx ved terrændæk og kældergulve, kan du fx bruge støbeasfalt eller flydemørtel, udlagt på en fugtspærre af PE-folie eller lignende.

 

Spartling

Afretning med
flydemørtel

Afretning med
flydemørtel på
membran

Afretning med
støbeasfalt
og spartling

Afretning med
træ- eller
gipsbaserede
plader på
folie og sand

Afretning med træ-
eller gipsbaserede
plader på folie
og pap

Gu-11

Gu-12

Gu-13

Gu-14

Gu-15

Gu-16

Ny gulvbelægning

Spartel-
masse

Anhydrit- eller
cementbase-
ret flydemørtel

Fiberspartel-
masse

Spartelmasse

Træ- eller
gipsbaserede
plader

Træ- eller
gipsbaserede
plader

Primer

Støbeasfalt

Plastfolie +
pap

Plastfolie +
pap

Primer

Primer

Glidefolie

Alufolie

Sand-
afretning

Evt.
afretning

Undergulv af beton, cement- eller anhydritbaseret afretningslag

Anvendelige afretningsmetoder på undergulv af beton, cement- eller anhydritbaseret afretningslag.


Forudsætninger

  • Ved afretning med spartelmasse eller flydemørtel med vedhæftning til underlaget, metode Gu-11Gu-12 og Gu-16, skal underlaget ligge fast og være bæredygtigt og tørt.
  • Huller og revner skal være repareret, og svage overfladelag afslebet.
  • Overfladen skal være fri for spild af olie, fedt, voks og lign. urenheder. Evt. rester af limstrenge fra en tidligere gulvbelægning skal sidde fast.
  • Hvis der er krav om bestemte styrkeegenskaber i afretningslaget, skal underlagets styrkeegenskaber mindst være i overensstemmelse med det.
  • Ved håndspartling over større arealer, metode Gu-11 og Gu-16, skal underlaget have en tolerance på højest ± 3 mm på et 2 m retholt. 


Særlige forhold

Erstat dårlige afretningslag, og erstat dem med nye. Afretningslag af anhydritbaseret flydemørtel er fugtfølsomt og skal derfor beskyttes effektivt mod fugt. Ved renovering kan afretningens tykkelse afgøre, hvilken løsning du kan bruge.

Cementbaseret flydemørtel kan normalt udlægges i tykkelser fra 6 mm, mens anhydritbaseret flydemørtel kræver en gennemsnitstykkelse på mindst 25 mm og vil normalt ikke kunne udlægges i tykkelser under 15 mm.

Læg flydemørtler i tykkelser på 30-40 mm, når du udlægger på membran. Læg støbeasfalt i tykkelser på ca. 25 mm.

Træ- og gipsbaserede plader på sandafretning fylder mindst 30 mm, mens du kan lægge træfiberplader udlagt på folie og pap i tykkelser på 7-10 mm.

Hvis du skal klæbe tætte gulvbelægninger, som fx linoleum eller vinyl, på støbeasfalt, skal du inden påføre asfalten et ca. 2 mm tykt lag af en spændingsfattig spartelmasse for at forbedre limens vedhæftning.

Pladesamlinger

Hvis du bruger afretningsmetoderne Gu-15 og Gu-16, må du regne med, at pladesamlingerne kan ses svagt gennem gulvbelægningen. Det gælder især for ensfarvede og tynde belægninger, hvor pladesamlinger fx kan ses ved lysindfald fra vinduer og døre eller ved strejflys.