Gulvfakta

Tilstandsvurdering

Du bør altid udforme arbejds- og aftalegrundlag ud fra en tilstandsvurdering over de gulv- eller trappekonstruktioner, du skal renovere.

Senest opdateret 01.05.2009

Om tilstandsvurderingen

Du bør altid udforme arbejds- og aftalegrundlag ud fra en tilstandsvurdering over de gulv- eller trappekonstruktioner, du skal renovere. Tilstandsvurderinger beskriver bl.a. gulvtype, opbygning, stabilitet, fugtforhold og planhed og kan bruges til at foreskrive de ydelser, der er nødvendige for at opnå det forventede resultat.

Findes der ikke tilgængelige oplysninger om en gulvkonstruktions opbygning, fx tegninger og beskrivelse fra opførelsen eller fra en ombygning, kan du være nødt til at foretage destruktive indgreb i konstruktionen for at fastlægge den nøjagtige opbygning, inden arbejdet udbydes.

Niveauforskel

Hvis undergulvet har niveauforskelle, skal de berørte områder være vist på gulvplanen, og det skal fremgå af beskrivelsen, hvordan du vil udjævne forskellen. 

renovering-2.jpg

Niveauforskel i undergulvet.

Bæreevne

Gulvunderlaget skal kunne overføre de belastninger, der vil komme ved brug, uden at der opstår skader eller uacceptable deformationer.

Styrke og stivhed

Gulve, inkl. underlag/undergulv, skal kunne modstå de statiske og dynamiske belastninger fra nyttelast, møbler, reoler, personer og rullende færdsel, fx pallevogne eller lignende, der vil komme ved brug. Gulvet må ikke få så store deformationer, at det går ud over brugen.

Revner og svage områder

Gamle afretningslag, som du retter op med spartelmasse eller lign., skal ligge fast og være uden revner, huller og svage overfladelag. Ellers skal du reparere undergulvet partielt, inden du begynder at spartle eller lign.

Den slags reparationer er svære at prissætte. Hvis de indgår i en entreprise, skal de gøres entydige i udbuds- og aftalegrundlaget ved at fastlægge udførelsesmetode og omfang, fx antal løbende m eller m2.

Fjernelse af gulvbelægning

Nogle gange kan der være lagt flere lag gulvbelægning og afretning oven på hinanden.

renovering-1.jpg

Eksempel på kombination af flere lag gulvbelægning og afretning.

Hvis aftagning af eksisterende belægning på gulve eller trapper indgår i entreprisen, skal det derfor fremgå af udbuds- og aftalegrundlaget, hvor mange lag ydelsen indeholder, dvs. hvor mange lag gulvbelægning mv., der skal fjernes.

Gulv på gulv

Du bør ikke lægge en ny gulvbelægning oven på en gammel. For halvhårde belægninger, fx linoleum og vinyl, kan det være direkte risikabelt at lægge, da der kan opstå vedhæftningsproblemer mellem lagene, blødgørervandringer, svigt i underliggende lag mm. Et gammelt stabilt trægulv kan derimod egne sig godt som undergulv for næsten alle andre typer gulvbelægning.

Aftagning af træfiberplader

Hvis du skal fjerne gamle træfiberplader, skal du præcisere, at ydelsen også omfatter de søm eller klammer, som har fastholdt pladerne til underlaget.

Fjernelse af fodlister

Normalt tager man gamle fodlister ned, når man renoverer et gulv. Husk at reparere pudsen bagved – især på vægge, hvor du skal lime nye fodlister fast.

Installationer

Installationer ligger ofte skjult under gulvet. Fx ligger varmeanlæggets forsyningsrør samt rør og kabler til elinstallationer ofte under gulvet, og gulvet kan også have gulvvarme. Nogle gange (sjældent) ligger der også rør til brugsvand og afløb.

Rørinstallationer i gulve giver normalt ingen problemer, når man renoverer gulve. Men det er vigtigt, at du ved, hvor de ligger, ved ombygninger, der kræver indgreb i gulvkonstruktionen. Hvis der er gulvvarme i konstruktionen, skal det fremgå af udbudsgrundlaget, da det kan få betydning for arbejdsudførelsen og for gulvets fremtidige udseende og holdbarhed.